Gerelateerd nieuws

Integrale beoordeling bouwwerken noodzakelijk voor de meest duurzame gebouwen

Energiezuinige woningen en gebouwen volgens de laatste stand van de technologie kunnen in de toekomst mogelijk niet gebouwd worden in Nederland. Dat komt omdat de bouwmaterialen en materialen in elektrotechnische installaties die energie opwekken, besparen of opslaan zwaar meewegen in de Materiaal Prestatie Gebouwen (MPG) eis. Om klimaatdoelen te halen zou de overheid de energieprestaties van deze installaties integraal met de materiaalprestaties moeten beoordelen.

FME en aangesloten brancheverenigingen* willen de best mogelijke oplossingen voor de uitdagingen op de woningmarkt en energietransitie, en daar maken zonnepanelen, energie-terugwin-systemen en de beste warmtepompen deel van uit. Daarom moet de overheid de materiaalprestatie van een gebouw integraal met de energieprestaties beoordelen; en niet beide afzonderlijk.

BENG- en MPG-eisen

Met ingang van januari 2021 is het stelsel Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) van kracht, waarmee eisen zijn gesteld aan de maximale energiebehoefte voor onder andere het verwarmen en koelen van een gebouw. Het BENG-stelsel vervangt de Energie Prestatie Coëficiént (EPC).

Per 1 januari 2018 geldt er echter ook een Milieu Prestatie Gebouwen eis (MPG), die bepalend is voor de materialisatie van gebouwen. Voor alle bouwdelen van een gebouw worden de milieueffecten voor 11 thema’s, zoals broeikasgassen of toxiciteit, omgerekend in euro’s per vierkante meter vloeroppervlak, zodat alles vergelijkbaar wordt. De MPG-eis voor woningen is 0,8 en voor  kantoren 1,0.

FME en aangesloten brancheverenigingen vinden dat de eisen voor energie en materialisatie samengevoegd moeten worden tot één Milieu- & Energieprestatie Gebouwen (MEPG) eis. Zo’n MEPG-eis maakt integrale beoordeling mogelijk. Daarmee zouden we in Nederland de meest duurzame gebouwen kunnen bouwen om aan de scherpe klimaatdoelen te voldoen en uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Wat dreigt er te gebeuren?

Een ogenschijnlijk voor de MPG goed presterende installatie of materiaal kan het qua energieprestatie wel eens slechter doen dan een installatie waarvoor meer materiaal gebruikt wordt. Enkele voorbeelden:

  • Zonnepanelen zorgen voor een goede BENG-score. Maar ze wegen zwaar mee in de MPG-eis. Zo kan het voorkomen dat zonnepanelen veel MPG-ruimte innemen, en je elders in het bouwwerk suboptimale keuzes moet maken.
  • Driedubbelglas bespaart veel energie, maar weegt ook zwaar mee in de MPG-eis. Ook dit kan elders in het bouwwerk tot minder duurzame keuzes leiden.
  • De beste warmtepompen wegen zwaar mee in de MPG-eis, mogelijk moet je, om onder de gestelde MPG-grenswaarde te blijven, voor minder efficiënte installaties kiezen

Kies voor de beste oplossing voor het klimaat

FME stelt zich op het standpunt dat met een MPG slechts een deel van het spectrum wordt belicht en dat de MPG gecombineerd zou moeten worden met de BENG (energieprestatie). Dit leidt dan tot een zgn. MEPG. Het is namelijk beter alle effecten te beschouwen en dat gedurende de gehele gebruiksfase. Alleen zo kan de overheid het échte effect op het milieu beschouwen, en voor de beste oplossing voor het klimaatprobleem kiezen.

*) De volgende brancheverenigingen met betrekking op gebouwgebonden installaties zijn aangesloten bij FME:

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven