Gerelateerd nieuws

Jaarcongres Relevant: veilige en gezonde energietransitie

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkt aan Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 28 maart tussen 9:00 en 17:00 in het Provinciehuis Overijssel. Zo’n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, zullen zich buigen over de vraag hoe de overgang naar een duurzaam energiesysteem veilig en gezond kan verlopen.

 

Eén van de onderwerpen is het gevolg van de grote rol die waterstof naar verwachting gaat spelen als energiedrager. Uit onderzoek van Arcadis, Berenschot en TNO, dat recent in het nieuws kwam, blijkt dat er hierdoor zeer grote hoeveelheden van het gevaarlijke ammoniak door ons land vervoerd zullen worden. Dit kan over het water, over het spoor of een nog aan te leggen stelsel van buisleidingen. Om de veiligheidsrisico’s te beperken moet de overheid nu al maatregelen nemen, stellen de onderzoekers. Tijdens een plenaire sessie zal Vincent van der Vlies (Berenschot) de uitkomsten van het onderzoek presenteren en vervolgens in gesprek gaan met een panel en met de zaal. In het panel zitten Jan van Belzen (voormalig burgemeester van Barendrecht), Edith van der Reijden (Veiligheidsregio Zeeland) en Eric van der Schans (Rotterdams Havenbedrijf).

 

In de andere plenaire sessie gaat Leendert Gooijer (RIVM) in op de energietransitie als vraagstuk van nationale veiligheid. Hij gaat hierop in vanuit verschillende perspectieven, zoals arbeidsveiligheid, maar ook omgevingsveiligheid. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren bij een breuk in een transportleiding, een aardbeving bij een boring naar aardwarmte, of een cyberaanval op het hoogspanningsnet? Kan dat leiden tot maatschappelijke ontwrichting?

 

Naast de plenaire delen zijn er 21 deelsessies waar de deelnemers kunnen inzoomen op specifieke onderwerpen. Een overzicht is te vinden op https://www.vvm.info/relevant/2023/deelsessies.

 

Het congres is een initiatief van Relevant netwerk externe veiligheid en VVM netwerk van milieuprofessionals in samenwerking met de VNCI (branchevereniging van de chemische industrie) en mede mogelijk gemaakt door VNG (vereniging van Nederlandse gemeenten).

 

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie over Relevant 2023 is te vinden op https://www.vvm.info/relevant/2023. Aanmelden is nog mogelijk!

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven