Gerelateerd nieuws

Kies voor zekerheid. Kies voor Keurmerk Schoon

Op zoek naar een (specialistisch) schoonmaak- of glazenwassersbedrijf? Kies dan voor een bedrijf in het bezit van het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk staat voor professionaliteit en financiële betrouwbaarheid. Bedrijven in het bezit van het keurmerk houden zich aan wet- en (arbo)regelgeving, gaan goed om met hun medewerkers en hebben de financiële en personele administratie op orde.

Het Keurmerk Schoon is het onafhankelijk keurmerk van de Schoonmakend Nederland. Het behalen van het keurmerk is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. Het Keurmerk schoon biedt opdrachtgevers zeven zekerheden  bij de inhuur van (specialistische) schoonmakers of glazenwassers.

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: “Hiermee zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat ze samenwerken met een bedrijf dat zijn zaken op orde heeft. Met als belangrijkste zekerheid de NEN 4400-1-norm die aan de basis ligt van het keurmerk.”

Minimaal risico op ketenaansprakelijkheid
Met deze certificering is het risico op ketenaansprakelijkheid bij het inhuren van schoonmakers of glazenwassers voor opdrachtgevers minimaal. Het certificaat toont aan dat het schoonmaakbedrijf belasting en premies correct afdraagt en dat de medewerkers in Nederland mogen werken. Deze certificering wordt geadviseerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en is vereist voor het voeren van het keurmerk.”

De zeven zekerheden van Keurmerk Schoon
Met het Keurmerk Schoon zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf:

  • De financiële en personele administratie op orde heeft

Met de NEN4400-1-certificering is het risico op ketenaansprakelijkheid minimaal. De bedrijven dragen belasting en premies correct af en hun medewerkers mogen in Nederland werken.

  • De cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijven juist toepast

Bedrijven in het bezit van het keurmerk houden zich aan de cao. Ze betalen hun medewerkers goed (boven minimumloon), zorgen voor een gezonde werkdruk en bieden goede arbeidsvoorwaarden: 26 vrije dagen, eindejaarsuitkering, goede pensioenopbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en een regeling om eerder te stoppen met werken.

  • Investeert in de vakbekwaamheid van medewerkers

Alle schoonmaakcollega’s die werken bij een aangesloten bedrijf zijn opgeleid voor het schoonmaakvak of krijgen binnen twaalf maanden na indiensttreding de Vakopleiding Schoonmaak aangeboden. Daarnaast stimuleren de bedrijven de schoonmakers gebruik te maken van de talloze mogelijkheden die de branche biedt om horizontaal of verticaal door te groeien.

  • De contractverplichtingen nakomt

De bedrijven maken samen met de opdrachtgever goede afspraken en hebben een communicatiestructuur ingericht.

  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag naleeft

In deze code is vastgelegd dat bij inkoop de kwaliteit van het schoonmaakwerk en goede arbeidsomstandigheden leidend zijn. Zo dragen opdrachtgever en -nemer samen bij aan een duurzame marktwerking en aan medewerkers die met plezier hun werk doen. 

  • De juiste verzekeringen heeft, dus geen gedoe bij schade

Stel dat de schoonmaakmedewerker schade  veroorzaakt, dan regelt de opzichtverzekering dat het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf verzekerd is voor vergoeding van deze schade.

  • Minimaal één keer per jaar op alle bovenstaande onderdelen wordt getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie.

 Kijk voor meer informatie op keurmerkschoon.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven