Gerelateerd nieuws

Kiwa BDA innoveert met drone-inspecties en speciaal testlab voor zonnepanelen

Kiwa BDA is als onafhankelijk onderzoeksinstituut gespecialiseerd in het testen, certificeren en adviseren van materialen voor de gebouwschil, met name gevels en daken. Het bedrijf biedt advies-, test- en certificeringsdiensten om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van producten en processen te waarborgen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en duurzaamheid leiden bij Kiwa BDA tot nieuwe services. Over twee daarvan, het uitvoeren van inspecties met behulp van drones en het testen van zonnepanelen, spraken we met Kiwa BDA’s Erik van Ameijde en Erik Steegman.

Het inspecteren van dak- en gevelconstructies is al sinds jaar en dag één van de expertises van Kiwa BDA. Daken en gevels zijn belangrijke onderdelen van elk gebouw. Ze beschermen ons tegen de elementen en geven ons huis of bedrijfspand uitstraling. Maar deze onderdelen worden letterlijk blootgesteld aan weer en wind en andere externe factoren, waardoor beschadiging en degradatie kan ontstaan. Een regelmatige inspectie van de daken en gevels is daarom essentieel om de veiligheid en levensduur van een gebouw te waarborgen.

Abseilen

‘Traditionele inspectiemethoden kunnen behoorlijk tijdrovend en gevaarlijk zijn’, vertelt Erik van Ameijde, teamleader Dakadvies bij Kiwa BDA. ‘Met name bij grote bedrijfsgebouwen, met soms daken van duizenden vierkante meters, kan het uren duren om een dak of gevel grondig te inspecteren en blijft het lastig om exact te zien waar de problemen zitten. Bij moeilijk bereikbare daken moet soms een kraan of hoogwerker worden ingezet en ik heb het zelfs meegemaakt dat onze inspecteurs, geholpen door specialisten, moesten abseilen om een bepaalde dakconstructie te kunnen inspecteren. Dit is niet alleen duur, maar brengt natuurlijk ook extra risico’s met zich mee.’

Degradatiepatronen

Om inspecties efficiënter en nauwkeuriger te maken, gebruikt Kiwa BDA daarom tegenwoordig ook regelmatig drones. Van Ameijde ziet een grote toekomst voor deze drone-inspecties. ‘Met drones kunnen hoogwaardige beelden worden verzameld die vervolgens worden bewerkt met speciale software, waarna ze worden geanalyseerd door onze experts. Zo kunnen schades snel in kaart worden gebracht en kunnen degradatiepatronen worden herkend, zodat er proactief onderhoud kan worden uitgevoerd. In mijn ogen gaat met een drone de kwaliteit en volledigheid van sommige inspecties met sprongen vooruit.’

Machine learning

Kiwa BDA maakte kennis met drone-inspecties via een Kiwa-partner in Scandinavië. ‘Onze collega’s daar inspecteren met behulp van drones bruggen en andere betonconstructies. Het beeldmateriaal van zo’n drone-inspectie laten ze analyseren door artificial intelligence-software die scheuren en andere schade in het beton kan opsporen. Het mooie is dat die software slimmer wordt naarmate er meer foto’s worden geüpload, een mooi staaltje machine learning. Op een gegeven moment kan de software zélf vaststellen dat een scheur erger wordt en er actie moet worden ondernomen.’

3D-modellen

“Als dat met beton kan, dan kan het ook met daken”, zo dachten ze bij Kiwa BDA. ‘We kwamen in contact met Aerial Intelligence, een bedrijf uit Amersfoort. Zij zijn gespecialiseerd in het genereren en verwerken van data van verschillende sensoren met behulp van drones met onder meer visuele en thermische camera’s. Door die beelden te koppelen en te verwerken met speciale software kun je complete 3D-modellen van gebouwen maken. Daar kun je, virtueel, vanuit alle mogelijke hoeken op inzoomen en zo bijvoorbeeld beschadigingen, luchtlekken en koudebruggen aan daken en gevels snel en effectief opsporen. Dat kan cruciaal zijn bij het duurzaam onderhouden van een gebouw. Deze 3D-modellen vereenvoudigen inspecties, zijn efficiënt en accuraat. Door gebruik van deze methode hebben we een snel en veilig een overzicht van de huidige staat van het object.’ Op dit moment lopen bij Kiwa een aantal pilotprojecten met drone-inspecties. De verwachting is drone-inspecties op korte termijn tot het vaste dienstenportfolio gaan behoren.

Energietransitie

Niet alleen technische, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op het werkveld van Kiwa BDA. In het verlengde van wereldwijde klimaatakkoorden heeft de Nederlandse overheid ambitieuze doelstellingen geformuleerd om het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten. Zonne-energie speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze energietransitie. In 2022 werd in Nederland zo’n 15 procent meer hernieuwbare energie geproduceerd dan in het jaar ervoor. Het aandeel van zonne-energie daarin groeide met maar liefst 40 procent.

Financieel aantrekkelijk

Dat steeds meer Nederlanders kiezen voor zonne-energie is eenvoudig verklaarbaar. Op de eerste plaats zijn er natuurlijk de hoge energieprijzen. Daarnaast worden zonnepanelen steeds goedkoper en wordt de technologie steeds efficiënter. Ook maken stimuleringsmaatregelen, zoals de salderingsregeling voor particulieren en de SDE-subsidie, het opwekken van zonne-energie financieel aantrekkelijk. Mede hierdoor worden er in ons land steeds meer grote zonneparken gebouwd en neemt ook de toepassing van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfsgebouwen toe.

Beoordelingsaspecten

Erik Steegman is vanuit accountmanagement en sales nauw betrokken bij Kiwa BDA’s services rondom het testen van zonnepanelen. ‘Voor de Nederlandse markt testen we de brandveiligheid op platte daken. In Nederland worden de bouwkundige beoordelingsaspecten rondom PV-systemen op daken (en gevels) voornamelijk behandeld in de NEN 7250. De enige eis die voor deze toepassing geldt in relatie tot de brandveiligheid op daken is bestendigheid tegen vliegvuur. Als we dat testen, plaatsen we een korf brandend materiaal op het paneel, waarbij de installatie moet voldoen aan bepaalde criteria. Dit heeft echter geen directe relatie met een eventueel risico op brand vanuit de PV-installatie, bijvoorbeeld door onjuiste toepassing van connectoren.’

Waterdichtheid en windweerstand

In het eigen laboratorium in Gorinchem test Kiwa BDA verder onder meer de waterdichtheid van zonnepanelen, door panelen conform de NEN 2778 te onderwerpen aan waterdruktests. Ook test Kiwa BDA de windweerstand. ‘We simuleren dan op verschillende manieren de impact van wind op een paneel en monitoren hoe een zonnepaneel zich houdt bij verschillende posities op het dak en bij verschillende windsnelheden en windrichtingen. Dat doen we voor de Nederlandse markt volgens de NEN 7250 en voor de Britse markt conform de MCS 012.’

Kwaliteit en opbrengst

De resultaten van de prestatietesten kunnen volgens Steegman worden gebruikt om de kwaliteit van zonnepanelen te beoordelen en om te bepalen welke zonnepanelen het meest geschikt zijn voor specifieke toepassingen. ‘Ook kunnen de resultaten worden gebruikt om de opbrengst van een zonne-energiesysteem te voorspellen en om eventuele problemen of defecten in zonnepanelen op te sporen. We voeren deze testen uit voor fabrikanten, installateurs en andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en toepassing van zonne-energiesystemen. De testresultaten worden vastgelegd in een rapport en kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat de zonnepanelen voldoen aan de gestelde normen en eisen.’

5 redenen om te gaan werken in de zonne-energiesector

Ook bij bedrijven die zich bezighouden met zonne-energie – van fabrikanten en installateurs tot testinstanties als Kiwa BDA – is er een groot tekort aan technisch personeel. Dit tekort kan de groei van de zonne-energie-industrie belemmeren en de kosten voor installatie verhogen, terwijl juist deze branche (startende) technici veel te bieden heeft. Hieronder hebben we 5 redenen op een rijtje gezet om te gaan werken in de zonne-energiesector.

  • Duurzaamheid: Zonnepanelen dragen bij aan de verduurzaming van de energievoorziening en het verminderen van de CO₂-uitstoot. Het spreekt jonge technici die begaan zijn met het milieu en met duurzaamheid vaak erg aan om te werken aan een technologie die bijdraagt aan een betere wereld.
  • Innovatie: De zonnepanelenbranche is constant in ontwikkeling en er is veel ruimte voor innovatie en verbetering. Technici die graag creatief en innovatief bezig zijn, kunnen hieraan bijdragen door nieuwe technologieën te ontwikkelen of bestaande technologieën te verbeteren.
  • Technische uitdaging: Werken met en aan zonnepanelen vereist specifieke technische kennis en vaardigheden. Het is een uitdaging om deze kennis toe te passen en oplossingen te vinden voor technische vraagstukken die zich kunnen voordoen tijdens fabricage, testen en installatie.
  • Samenwerking: Het testen van zonnepanelen is vaak een teaminspanning. Het spreekt jonge technici vaak aan om samen te werken met andere technici en gezamenlijk aan een project te werken.
  • Toekomstperspectief: De markt voor zonnepanelen groeit fors en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Technici die in deze branche werken, hebben goede perspectieven op werkgelegenheid en kunnen zich ontwikkelen tot experts op het gebied van zonne-energie.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven