Gerelateerd nieuws

Klimaatrisico’s gebouwen in beeld middels uniforme methodiek

Nederland klimaatbestendig maken. Dat is de grote opgave waar we de komende jaren voor staan.  De onlangs gepresenteerde open methodiek door de Dutch Green Building Council, draagt daar goed aan bij, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Met behulp van de methodiek wordt het mogelijk om klimaatrisico’s voor gebouwen in te schatten. De methodiek kijkt eerst naar de kenmerken van het gebied waarin het gebouw staat (‘de omgevingsscore’) en dan naar kenmerken van het gebouw zelf (‘de gebouwscore’) en uiteindelijk naar de maatregelen die je kunt treffen om de klimaatrisico’s tegen te gaan, zowel op gebouwniveau als op gebiedsniveau. De Dutch Green Building Council presenteert nu het eerste deel over het gebiedsniveau. Het raamwerk rondom de methodiek wordt in een open proces met circa dertig partijen, waaronder het Verbond, ontwikkeld. 

Schadepieken steeds hoger

De schadepieken door de toename van extreem weer worden steeds hoger. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond. “Daarom is het aanpassen aan het klimaat en het nemen van preventieve maatregelen ook zo belangrijk. Daar kun je meer dan 20 procent van de schade mee voorkomen,” benadrukt Vylon Ooms, beleidsadviseur Klimaat bij het Verbond. Als we weten welke risico’s consumenten en ondernemers lopen, dan kan de overheid daar vervolgens, samen met de financiële sector en verzekeraars, mee aan de slag en veel winst behalen. “Met die kennis kan je keuzes maken, bijvoorbeeld in welke gebieden we wel en niet bouwen rekening houdend met het waterpeil en de kans op overstroming. De gebieden waar je dan wél kan bouwen , dat moet dan gebeuren op een klimaatadaptieve manier,” meent Ooms. “Door heldere en toekomstbestendige standaarden op te nemen in het Bouwbesluit kan de overheid hierop voorsorteren. Dit scheelt ingrijpende aanpassingen later.”

Verzekeraars denken hier graag over mee door blijvend aan tafel te gaan met overheidspartijen over de inrichting van Nederland, met het oog op (toekomstige) verzekerbaarheid van kwetsbare gebieden in Nederland.

Vervolg

De aanpak, waarvan nu het eerste deel is gepubliceerd, behandelt de thema’s die voor Nederland als grootste risico gelden: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Daarnaast worden in de methodiek verschillende gebouwfuncties onderscheiden zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek. In het voorjaar van 2023 verschijnt het vervolg, namelijk het bepalen van de gebouwscore (deel 2) en het kiezen van effectieve maatregelen (deel 3). Het Framework for climate adaptive buildings groeit mee met de kennis, nieuwe klimaatscenario’s van bijvoorbeeld het KNMI en de veranderende data en blijft daarmee een levend document.

Klimaatschademonitor

Verzekeraars hebben zicht op de impact van toenemend extreem weer. Wil je meer weten over de schades door extreem weer? Bekijk dan onze Klimaatschademonitor.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven