Fieldlabs

Gerelateerd nieuws

Maak kennis met de Fieldlabs Noord-Limburg en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Een hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven is de basis voor baanbrekende innovaties, projecten en startups op de vier Brightlands campussen. Maak kennis met Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Fieldlabs Noord-Limburg: hoe werken zij samen met Brightlands Campus Greenport Venlo en wat levert het op?

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

In Nederland zijn er negen topsectoren, waarvan Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) er een van is. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Bedrijven, onderzoek en overheid werken in deze sectoren samen aan kennis en innovaties om deze positie nog sterker te maken.

Bij Topsector T&U draait het om de duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Dit zijn ook thema’s die bij de campus hoog op de agenda staan. De topsector werkt dan ook op verschillende manieren samen met de Venlose campus, onder andere via het innovatieproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’. Via dit project, dat een flinke bijdrage krijgt vanuit de topsector, onderzoeken ondernemers met kennisinstellingen met elkaar wat et effect van groente en fruit is op de gezondheid van de mens.

De topsector is ook intensief betrokken bij de Greenfood4Health Challenge, die pas op de campus plaatsvond. Tijdens deze challenge gingen studenten van verschillende opleidingen aan de slag met concrete cases van bedrijven. “We hebben als topsector veel bedrijven en onderzoekers in ons netwerk, maar de studenten en onderwijsinstellingen zijn voor ons wat lastiger te bereiken. Die bereiken we niet met onze jaarlijkse oproep voor onderzoeksvoorstellen of bijeenkomsten. Via deze challenge bereiken we die groepen wel en brengen we bedrijven en studenten met elkaar in contact.”

Dat is volgens Michiel ook de kracht van Brightlands. “Op de campus komen onderzoek en onderwijs op alle niveaus – van mbo tot universiteit – en bedrijven bij elkaar. Het is een locatie waar de samenwerking van nature is geborgd. Als topsector sluiten we graag aan bij de organisatiekracht en expertise van Brightlands en zijn bewoners.”

De plannen voor een volgende challenge zijn volgens Michiel in de maak. “De challenge smaakt naar meer, dus er komt zeker een vervolg. Misschien dat we dan de combinatie met startups wat nadrukkelijker willen maken, want dat is ook een groep waar we als Topsector T&U meer mee willen doen.”

Fieldlabs Noord-Limburg

In de Fieldlabs Noord-Limburg werken studenten en bedrijven aan projecten op het gebied van technologie en logistiek, land- en tuinbouw, voeding en gezondheid, grensoverschrijdend ondernemen en circulariteit. Deze Fieldlabs zijn ontstaan vanuit Regio Deal Noord-Limburg: een deal tussen de regio Noord-Limburg, provincie Limburg en het Rijk die een extra impuls moet geven aan de regionale samenwerking en het gezamenlijk oppakken van activiteiten om de brede welvaart in de regio te versterken. De focus in deze deal ligt op vijf thema’s waaronder talent.

Binnen dit thema is een unieke samenwerking ontstaan tussen de onderwijsinstellingen Yuverta, Gilde Opleidingen, HAS Hogeschool, Fontys Venlo en de Universiteit Maastricht. Zij hebben samen een aantal fieldlabs opgericht waar studenten en bedrijven met elkaar samenwerken aan actuele, regionale vraagstukken. Er zijn nu vijf Fieldlabs actief: Voeding en Gezondheid, Future Farming, Grenzlab,, Technological Innovation & Smart Logistics en Circulaire Transitie.

De Fieldlabs vertoeven graag op Brightlands Campus Greenport Venlo omdat daar volgens Josephine innovatie en samenwerken gemeengoed zijn. “Het een inspirerende leeromgeving voor onze studenten: hier zitten bedrijven, startups en onderzoeksinstellingen dichtbij elkaar. Er is een open sfeer en je legt gemakkelijk contact. De vijf Fieldlabs raken ook alle thema’s waar Brightlands mee bezig is.” 

De Fieldlab Voeding en Gezondheid is onder andere betrokken bij de GreenFood4Health Challenge. “Via deze challenge koppelen we studenten van verschillende opleidingen aan elkaar. Door studenten van verschillende niveaus en disciplines zoals marketing, food innovation, voeding en communicatie samen te laten werken aan een concrete vraag vanuit de praktijk, ontstaan de meest verrassende ideeën en oplossingen. Een ander voordeel van deze challenge is dat de studenten elkaar én de bedrijven in de regio beter leren kennen.”

Vanuit de Fieldlabs loopt er ook een project op de campus waar studenten van de HAS Hogeschool onderzoek doen naar de inhoudsstoffen van mais. “Mais zit vol vitaminen en mineralen. Maar wat voor handige stofjes zitten er nog meer in die gele korrels? Daar proberen de studenten via dit onderzoek achter te komen’, vertelt Josephine. Een ander Fieldlab-project is Taste of Insects waar studenten van HAS Hogeschool, Universiteit Maastricht, Fontys Venlo en Gilde Opleidingen werken aan een vraag van een bedrijf die insectenburgers maakt. “Dit bedrijf heeft de studenten gevraagd of ze de optimale smaak van een insectenburger kunnen creëren. Zij werken hiervoor samen met smaakpanels, producenten en koks: alle expertises komen hier bij elkaar.”

Via Fieldlabs leggen werkgevers in de regio volgens Josephine ook snel verbinding met het talent en hun werknemers van de toekomst. “In de Fieldlabs onderzoeken en testen we samen ideeën en concepten waar uiteindelijk heel Noord-Limburg de vruchten van plukt: onderwijs, bedrijfsleven, burgers en de regio!”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven