zonnepanelen

Gerelateerd nieuws

‘Met onze zonnepanelen maken we een verschil’

Zonnepanelen plaatsen is één van de vele manieren waarmee het Rijksvastgoedbedrijf bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland. De panelen worden onder meer geplaatst op daken, in bermen langs snelwegen en spoorlijnen en op landbouwgronden. ‘We maken zo echt een verschil.’

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bezit en beheert rijkspanden en -gronden. Beide worden ingezet om bij te dragen aan het opwekken van groene energie. In 2030 moet 70 procent van de elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie en windmolens komen, zo staat in het klimaatakkoord. We moeten dus haast maken met de overgang naar groene energie.

Het RVB zet onder meer in op zonnepanelen, die zichzelf grotendeels terugverdienen. Immers, door de energie die de panelen leveren, gebruiken de gebouwen minder elektriciteit van het net. Daardoor kost het plaatsen van zonnepanelen per saldo geen belastinggeld.  

1 miljoen zonnepanelen

‘De daken van rijksgebouwen bieden veel ruimte voor panelen’, vertelt RVB-programmaleider Harry Boxelaar. ‘We onderzoeken op dit moment welke daken geschikt zijn.’ Het gaat dan om daken van rijkskantoren, gevangenissen en defensiegebouwen.

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht tussen de 0,5 en 1 miljoen zonnepanelen te plaatsen op daken van rijkspanden. Boxelaar: ‘Met zoveel zonnepanelen kunnen we echt een verschil maken.’ De gebruikers van de panden waar de zonnepanelen op liggen, gebruiken de opgewekte stroom. ‘Maar we zien regelmatig dat er opgewekte stroom overblijft. Dit restant leveren we aan het openbare stroomnet. Zo komt het terecht bij huishoudens en bedrijven.’

Vanaf dit jaar versnelt het Rijksvastgoedbedrijf het plaatsen van zonnepanelen op daken van rijksgebouwen. Hiervoor heeft het kabinet voor de komende twee jaar 140 miljoen euro uitgetrokken. Het Rijksvastgoedbedrijf zet hoog in en wil vóór 2030 op 80 procent van de geschikte daken van de eigen gebouwen panelen plaatsen.

Snelwegen en sporen

Het Rijksvastgoedbedrijf zet zonnepanelen ook in op andere locaties dan daken. Denk hierbij aan de kilometerslange bermen en geluidswanden langs snelwegen en het spoor. De komende jaren worden er op dergelijke locaties ongeveer 10 grootschalige zonneparken gerealiseerd. Zo zijn locaties in voorbereiding langs de A37 in Drenthe en de A7 in Noord-Holland. Langs de A15 en de Betuwelijn gaat het om een strook van zo’n 70 kilometer.

Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is ook een optie. Hierbij mogen de zonnepanelen het perceel niet volledig bedekken, zodat de grond er onder vruchtbaar blijft. Zo blijft op de locatie landbouw mogelijk.

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt verder de mogelijkheid van strokenlandbouw in combinatie met zonnepanelen, zoals dat bij Symbizon bij Almere gebeurt. De dubbelzijdige panelen die daar worden gebruikt wekken meer energie op dan gewone zonnepanelen, waardoor voor dezelfde capaciteit minder panelen nodig zijn. Daarnaast verbetert de grondkwaliteit door de biologische strokenlandbouw tussen de panelen. De totale productie van de grond neemt daarmee toe. Tegelijkertijd wordt de natuur ondersteund.

Hulp motiveert

Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt ook veel input van omwonenden voor projecten. Boxelaar: ‘Mensen geven bijvoorbeeld tips over het tijdelijk opslaan van opgewekte zonnestroom. Dat helpt en motiveert ons enorm. Mijn doel is om zonnepanelen op het dak vanzelfsprekend te maken. Het Rijk moet daarin het goede voorbeeld geven.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven