Gerelateerd nieuws

Module Energietransitie is vastgesteld in omgevingsbeleid

Gedeputeerde Staten (GS) is eruit. Na beraad op dinsdag 4 oktober is de module Energietransitie in het omgevingsbeleid vastgesteld. Afgelopen zomer kon iedereen zienswijzen indienen. GS verwerkte die zienswijzen en heeft nu de module Energietransitie in het omgevingsbeleid vastgesteld. Het aangepaste omgevingsbeleid wordt nu aangeboden aan de Provinciale Staten ter vaststelling. Een beslissing hierover volgt in december.

 

Stappen naar herziening module energietransitie

Het omgevingsbeleid moet worden gewijzigd om de toekomst van windenergie, zonne-energie, duurzame warmte, lokaal eigendom, energie-infrastructuur en industrie in het landschap van Zuid-Holland vorm te geven. Het is daarbij belangrijk dat we dat in samenwerking doen met degenen voor wie het is, namelijk de stakeholders. Daarom heeft de provincie samen met de stakeholders stappen gezet. In juni 2021 is de provincie van start gegaan met de participatie over de herziening van de module Energietransitie binnen het omgevingsbeleid. Dit was een traject van meer dan één jaar met ruim twintig participatiemomenten. In het participatietraject zijn in totaal ruim 700 mensen bereikt en meer dan 300 stakeholders hebben actief deelgenomen aan bijeenkomsten. In een video vroegen wij aan een aantal stakeholders hoe zij het participatietraject hebben ervaren.

Vernieuwde omgevingsbeleid

In het vernieuwde omgevingsbeleid heeft de provincie opgenomen wat de ambities zijn om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hierin staat bijvoorbeeld wat we de komende jaren in Zuid-Holland willen bereiken en de regels en afspraken die nodig zijn voor de uitvoering. Ook heeft de provincie nagedacht op welke plekken wat mogelijk is, zoals bijvoorbeeld op welke plekken er ruimte is voor opwek van wind- en zonne-energie.

Digitaal inloopspreekuur

Benieuwd naar de zienswijzen die zijn ingediend en de reactie hierop? In de Nota van Beantwoording kun je dit teruglezen.

Op donderdag 20 oktober van 15:00 tot 16:00 organiseren wij een digitaal inloopspreekuur over de Nota van Beantwoording module Energietransitie. Heb je een vraag over de antwoorden op de zienswijzen? Is er iets niet helemaal duidelijk? Dan kun je je via deze link aanmelden.

Meer weten?

Meer weten over de herziening van het Omgevingsbeleid? Neem contact met ons op via energie@pzh.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven