Gerelateerd nieuws

‘Neem de obstakels voor opwekking meer hernieuwbare energie weg’

Gemeenten zetten graag met provincies en rijk de schouders eronder zetten om voldoende hernieuwbare energie op te wekken. In onze inbreng voor het debat over elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES vragen de VNG en IPO om de belemmeringen hiervoor, zowel technisch als in regelgeving, weg te nemen.

Meer duurzame elektriciteit nodig

We zien dat tot 2030 de vraag naar elektriciteit harder stijgt dan we hadden voorzien. Gemeenten en provincies bekijken daarom interbestuurlijk of en hoe nog meer hernieuwbare energie kan worden opgewekt dan in de RES’sen 1.0 is aangegeven. Daarvoor moeten wel belemmeringen worden weggenomen. Goede afspraken die ruimte overlaten voor maatwerk over (geluids)normen voor windturbines, zonneparken en netcongestie zijn hard nodig.

Ruimte voor maatwerk bij een afstandsnorm voor wind op land

Eind 2023 is naar verwachting duidelijk wat de nieuwe nationale normen voor de plaatsing van windturbines zijn. De VNG en IPO pleiten ervoor om hierop niet vooruit te lopen. We  zijn ook tegen een vaste afstandsnorm voor windturbines. Om geluidshinder te voorkomen is zo’n vaste norm namelijk onvoldoende en het leidt tot ongelijke bescherming van omwonenden. Het combineren van normen voor geluid en slagschaduwen ligt voor de hand.

Overige punten

In onze brief aan de Kamer gaan we verder in op de problemen met de netcapaciteit en de mogelijkheden voor financiële participatie, waarmee omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengst van wind- en zonne-energie op land. Verder vragen we de Kamer om te zorgen voor continuïteit en stabiliteit in beleid en onnodige extra regelgeving te vermijden.

Meer informatie

Inbreng van VNG en IPO voor het commissiedebat Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES op 28 september (pdf, 197 kB)

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven