Gerelateerd nieuws

Nieuwe lector Brandpreventie: Lieuwe de Witte

Lieuwe de Witte is per 1 januari benoemd tot lector Brandpreventie bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hij neemt het stokje over van René Hagen die in juni afscheid neemt van het IFV. De Witte ziet ernaar uit om aan de slag te gaan: “Brandveiligheid is een kunde. De wetenschap doet steeds meer haar intrede in de brandveiligheid, bijvoorbeeld op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Echter, veel wetenschappelijke kennis is niet nieuw, maar de toepassing ervan wel. De focus zal meer verschuiven naar toegepaste brandveiligheidskunde (Fire Safety Engineering), waarbij branddynamica, brand- en gebouwfysica en gedrags- en interventiekunde de basis vormen. Hierbij hoort een nieuwe doelgerichte benadering waarin conceptueel en risico-denken de verbinding vormen tussen wetenschap en praktijk.”

Nieuwe weg ingeslagen
Algemeen directeur IJle Stelstra is verheugd met de benoeming van De Witte: “Zijn benoeming sluit goed aan bij de aangepaste ambitie en herpositionering van onze organisatie. Door klimatologische, digitale, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen verandert de wereld snel. Met als gevolg nieuwe veiligheidsrisico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken die de continuïteit van onze samenleving raken. Om hierop te anticiperen is het instituut een nieuwe weg ingeslagen met de ambitie om brandweerzorg en crisisbeheersing verder te professionaliseren. Met zijn achtergrond en expertise kan De Witte hieraan sterk bijdragen en het lectoraat Brandpreventie verder uitbouwen. Daarnaast ben ik René Hagen erkentelijk voor zijn goede werk en het op de kaart zetten van brandpreventie.”

Brandpreventie op politieke en bestuurlijke agenda
“Brandveiligheid is geen kwestie van het (leren) toepassen van wettelijke regels. Het gaat met name over de impact van branden op de omgeving, over het gedrag van mensen om brand te voorkomen, over de brandbaarheid van consumentenproducten etc.”, blikt Hagen terug. “Bij de start van het lectoraat in 2006 was het mijn doelstelling om de brandveiligheid in de woonomgeving drastisch te verbeteren én om het onderwerp brandpreventie op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen en te houden. Meer recent komen er nieuwe brandveiligheidsrisico’s op ons af, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en circulair bouwen. Deze nieuwe risico’s vragen om een nieuwe benadering om de samenleving brandveilig te houden.”

Lieuwe de Witte
Lieuwe de Witte is opgeleid als bouwkundig ingenieur. Hij is sinds 2015 in dienst van het IFV als senior onderzoeker en docent. In deze periode heeft hij zich beziggehouden met de ontwikkeling van Fire Safety Engineering op het terrein van zowel onderzoek als onderwijs. Ook was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Basisprincipes van brandbestrijding en het praktijkonderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen. Hiervoor werkte De Witte 12,5 jaar als adviseur brandveiligheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Vanaf maart gaat het IFV (www.ifv.nl) verder onder de naam Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). NIPV verbindt als netwerkregisseur veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners met elkaar. Met hoogwaardige kennis op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland.

Foto: Instituut Fysieke Veiligheid (links op de foto Lieuwe de Witte, rechts René Hagen)

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven