Gerelateerd nieuws

Noord-Nederland dient innovatieprogramma in bij de Europese Commissie

De drie noordelijke provincies hebben gezamenlijk een programma voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie. Dit programma richt zich op het versterken van de innovatiekracht van Noord-Nederland. In het voorjaar van 2022 worden de eerste subsidies verwacht. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) zal naar verwachting in mei de eerste subsidies beschikbaar stellen. 

Wat wil Noord Nederland bereiken met het EFRO-programma?
Het doel is het vergroten van het innovatievermogen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de groep van innovatieve bedrijven te vergroten. Daarnaast willen De drie noordelijke provincies belemmeringen voor bedrijven wegnemen die innovatie in de weg staan. De drie noordelijke provincies investeren in innovatief ondernemerschap, personeel, digitalisering en samenwerking tussen verschillende regio’s, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Op die manier ontstaan nieuwe kansen waarmee de drie noordelijke provincies ook bijdragen aan de brede welvaart van in het Noorden. De brede welvaart staat onder druk. Daarom wordt er geïnvesteerd in innovatie, verandering op het gebied van duurzame energie, goede gezondheid en digitalisering.

Voortbouwen op de innovatiestrategie van Noord-Nederland: RIS3
EFRO is één van de Europese innovatiefondsen. De basis van het nieuwe EFRO programma ligt in de eerder vastgestelde regionale innovatiestrategie (RIS3) voor Noord-Nederland. De RIS3 vormt de kapstok voor de inzet van Europese fondsen in de komende periode.

Meer informatie: www.snn.nl/over-snn/europa-2021-2027.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven