Noord-Nederland

Gerelateerd nieuws

Noord-Nederland krijgt €127,5 miljoen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt en economie

Voor de komende zeven jaar is vanuit de Europese Commissie een bedrag van €108 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk heeft dit bedrag met €19,5 miljoen aangevuld waardoor er in totaal €127,5 miljoen beschikbaar is. Het EFRO programma richt zich op het verder versterken van de innovatiekratiekracht van Noord-Nederland. Hierbij wordt er ingezet op de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisatie om samen tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. De eerste subsidies kunnen na de zomer bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) worden aangevraagd.

 

Over het EFRO

Een slimmer, groener, socialer en inclusiever Europa. Daar draagt het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling aan bij. Het EFRO wil de samenhang binnen Europa versterken en de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Noord-Nederland richt zich op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Hierbij wordt gewerkt aan een open en creatief klimaat waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelkansen en slimme ideeën die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. Vier transities zijn de basis voor deze ontwikkelingen: energie, circulair, digitalisering en gezondheid. 

Bekijk voor meer informatie de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Een aanvraag indienen kan hier na de zomer ook.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven