Gerelateerd nieuws

Norm voor bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

NEN 6069:2022 ‘Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ is gepubliceerd. NEN 6069 implementeert Europese normen voor de bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen in Nederland. De norm regelt de aansluiting tussen de nationale bouwregelgeving en de Europese normen voor de producten waarvoor het Bouwbesluit 2012 voor de bepaling van de brandwerendheid NEN 6069 direct of indirect (via NEN 6068+C1) aanwijst.

Als gevolg van ontwikkelingen in de markt, wijziging van Nederlandse en Europese normen en de aansluiting op wet- en regelgeving, is de noodzaak ontstaan NEN 6069 te herzien. Naast een update van normatieve verwijzingen is er gewerkt aan:

  • verbetering van de aansluiting tussen NEN 6068 en NEN 6069 zonder overheveling van de inhoud;
  • betere aansturing van Extended Applications voor producten waarvoor CE-markering verplicht is;
  • verbetering van de leesbaarheid van de norm;
  • corrigeren van gesignaleerde inconsistenties en interpretatieverschillen.

Door middel van de herziening van NEN 6069 heeft de normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ een zo goed mogelijke aansluiting gerealiseerd van NEN 6069 met de Nederlandse en Europese marktontwikkelingen, normen en wet- en regelgeving waarbij de veiligheid kwalitatief voldoende gewaarborgd is.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ is binnen Nederland verantwoordelijk voor het vastleggen van eenduidige bepalingsmethoden en classificaties op het gebied van brandgedrag en brandwerendheid van bouwproducten en bouwdelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie of werkgroep een mail naar bi@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over het normalisatieproces, neem contact op met: Maarten Geel, consultant Bouw,
telefoon 015 2 690 187 of e-mail bi@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven