Gerelateerd nieuws

Normontwerp NEN 8026:2022 staat open voor commentaar

Belanghebbende partijen, kunnen van 1 december 2022 tot 1 maart 2023 commentaar indienen.

De in het normontwerp NEN 8026:2022 beschreven is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets (vastgoed en infrastructuur) in de gebouwde omgeving en voor de professionals die deze organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Gemeenschappelijke terminologie

NEN 8026 biedt een methodiek die helpt bij het bepalen van de instandhoudingseisen van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving. Deze eisen kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie (gedifferentieerde instandhoudingsniveaus). Ze worden bepaald aan de hand van de beleidsdoelen van de organisatie, waarde aspecten en portfoliobesluiten. Daarnaast biedt deze norm een gemeenschappelijke terminologie.

Vastgoedsturing en betere processen

Het nieuwe normontwerp vervangt de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8026:2009 Vastgoedsturing en conditiemeting. In deze NTA is de vastgoedstrategie en het -beleid in hoofdlijnen beschreven. Het gehele samenhangende proces van vastgoedstrategie, -beleid en de uitvoering ervan wordt ‘vastgoedsturing’ genoemd.

De NTA 8026:2009 bevordert tevens dat de gebruikers ervan nadenken over de vastgoedsturing of de deelprocessen binnen de eigen organisatie. Bewustwording van het proces en het herkennen van de onderlinge samenhang kan leiden tot betere processen.

Daarnaast wordt de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie binnen het proces geduid, wat leidt tot een betere bewustwording van de vraagstelling en daarmee van relevante te onderzoeken onderwerpen op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Het is voor organisatie en professionals immers essentieel te weten welke te realiseren doelstellingen er op de verschillende niveaus zijn. Ook worden zo eventuele risico’s in kaart gebracht die het halen van die doelstellingen in gevaar brengen.

Commentaar indienen

Belanghebbende partijen kunnen commentaar in dienen op het normontwerp NEN 8026 via www.normontwerpen.nen.nl in de periode van 1 december 2022 tot 1 maart 2023.

Het normontwerp is opgesteld door de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’. Op het moment van publicatie van het normontwerp bestaat het projectteam uit: Atrive, DVTAdvies, BBN adviseurs, Castillo Advies, Cleverland, CROW, DEMO Consultants, DGMR, DON Bureau (rapporteur), Dutch Process Innovators, Innax, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Helix (rapporteur), Humble inspect, Planon Building Man. B.V., RWS, Planon B.V., Sweco, Schiphol, PTG Advies, PVM Advies & Management, Royal Haskoning DHV, Strukton (liaison NC assetmangement), Viveste corporatie, SKPO scholengemeenschap, VroPro, Woonstede, Wonen Limburg.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven