Gerelateerd nieuws

Opbrengst plukze-panden voor werk- en leerplaats Schiedamse jongeren

Met de opbrengst van plukze-panden is in Schiedam een werk- en leerplaats voor jongeren opgezet. Het gaat om een proefproject dat geënt is op Italiaans beleid. In Italië wordt al langer afgepakt vastgoed van criminelen ingezet voor de samenleving.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de verkoop van plukze-panden. Normaal vloeit de opbrengst in de staatskas. In Schiedam gaat het geld nu naar het project Maatschappelijk Herbestemmen. Voor dit project wordt een oud wijkcentrum in de Schiedamse wijk De Gorzen omgebouwd tot werk- en leerplaats voor jongeren. Daar leren de jongeren onder andere lassen, timmeren en fietsen repareren. Ook komt er een kantine waar jongeren leren koken en waar buurtbewoners van verschillende generaties en nationaliteiten samenkomen.

Plukze-pand in De Gorzen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is in de opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie (OM) actief betrokken bij dit pilotproject. Het gaat niet alleen om de verkoop van plukze-panden. De kennis en vastgoedexpertise van het RVB komen goed van pas bij het bepalen van de bestemmingsmogelijkheden van de locatie.
Eén van de afgepakte panden staat in dezelfde wijk als de leer- en werkplaats. Het gaat om één van de woningen van een huisjesmelker die tijdens het strafproces zijn afgepakt. Het RVB heeft zoals gebruikelijk de panden openbaar en marktconform verkocht. Dit opgebrachte geld is vrijgehouden als startbedrag voor het project in Schiedam. Deze manier van werken wijkt af van de gebruikelijke gang van zaken met plukze-objecten. Normaal voert het RVB eventuele onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uit waarna openbare verkoop van het vastgoed plaatsvindt en de opbrengst in de schatkist terecht komt. In het geval van de verkennende pilot is het wijkcentrum zelf geen afgepakt vastgoed, maar eigendom van de gemeente.

Verkennend pilotproject

Het doel van het project is om kansarme jongeren in de wijk De Gorzen te verleiden tot het leren van een ambacht. Vervolgens kunnen ze doorstromen naar een opleiding met baangarantie. De hoop is dat ze zo buiten de criminaliteit blijven.
In het verleden stond de wijk bekend om de vele scheepswerven. Na het sluiten van de scheepswerven raakten veel bewoners werkloos en nam het aanzien van de buurt af. De bedoeling van het project is dat de oudere generatie de werkervaring deelt met de jongeren. Zo kunnen jongeren de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Coalitieakkoord

De pilot in Schiedam geeft een lokale invulling aan een afspraak in het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat afgepakt vastgoed van criminelen zoveel mogelijk een publieke bestemming krijgt. Met name in de wijken die het meest lijden onder criminaliteit. De volgende stap is om bepaalde plukze-objecten, naar Italiaans voorbeeld, in te zetten voor een maatschappelijke herbestemming. In Italië zijn maffiapanden omgebouwd tot politiebureau of kinderopvang. Zo dragen de panden direct en zichtbaar bij aan de bestrijding van de ondermijning van de samenleving. In de toekomst zullen soortgelijke pilots ook plaatsvinden in Rotterdam en Breda. Het gaat in Rotterdam om twee grachtenpanden, waarbij in de één muziek kan worden gemaakt en in de ander kun je overnachten. En in Breda gaat het om een project waarbij kinderen via virtual reality ervaren hoe het is om op het verkeerde pad te geraken. De intentie is dat de pilot in Breda op meer plekken navolging zal krijgen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven