Gerelateerd nieuws

Opgewekte zonne-energie met ruim 30% gestegen

Het vermogen van zonne-energie-installaties in Nederland groeide in 2021 naar 14,4 GWp (gigawattpiek). Vergeleken met 2020 is dat een stijging van ruim 30%. Dit geldt voor de energie die de installaties kunnen produceren (vermogen) en voor de zonne-energie die we echt gebruiken. Dit blijkt uit de Monitor Zon-pv 2022 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor jaarlijks uitbrengt. 

De in 2021 opgewekte 14,4 GWp aan zonne-energie komt neer op ongeveer 48 miljoen zonnepanelen. Dit is 32% meer dan in 2020. Een groot deel daarvan (8,6 GWp) komt uit grote projecten op daken met een vermogen van meer dan 15 kWp. Het andere deel (5,8 GWp) komt van kleinere projecten met minder vermogen. In totaal werd in 2021 9,3% van de gebruikte elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Dat is 29% meer dan in 2020.
 

Groot deel door subsidie

In 2021 kwam een derde van ons elektriciteitsverbruik uit duurzame bronnen: zon, wind en biomassa. De overheid stimuleert de opwek van deze ‘hernieuwbare’ energie, onder meer door subsidies. Vorig jaar groeide het aantal geplaatste zonne-energie-installaties met 3,5 GWp aan vermogen. Een groot deel hiervan (2,1 GWp) met subsidie van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Dat is 93% van de grotere zonne-energie-installaties in Nederland.

Het vermogen van niet gerealiseerde projecten (vrijval) binnen deze regeling bleef in 2021 bijna hetzelfde als het jaar daarvoor. Het niet realiseren van projecten komt voor doordat bijvoorbeeld dakconstructies niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Ook het niet kunnen aansluiten van nieuwe projecten op het overvolle elektriciteitsnet (netcongestie) is een reden.

Meer zonnepanelen door terugverdienen

Ook de kleinere installaties voor zonne-energie zijn in 2021 met bijna 40% gegroeid. Het gaat daarbij om zonnepanelen geplaatst door huishoudens en kleine bedrijven. Voor deze groep is de salderingsregeling belangrijk. Daarmee leveren huishoudens en kleine bedrijven de geproduceerde elektriciteit terug aan het elektriciteitsnet. Zij strepen dit op een later moment weg tegen hun verbruik. Dit noemen we salderen.

Verwachte groei

De verwachting is dat de opwek van zonne-energie doorgroeit in de komende jaren. Misschien zelfs naar 17,6 GWp aan energie aan het einde van 2022. Als we uitgaan van het elektriciteitsverbruik in 2021, dan komt maar liefst 12% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Nederland van zonne-energie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven