Gerelateerd nieuws

Fikse stijging overheidssubsidies voor innovatie- en energieonderzoek

In 2021 investeerde de Rijksoverheid € 421 miljoen in energieonderzoek en -innovatie. Daarmee stijgt de totale overheidssubsidie voor energieonderzoek met € 181 miljoen ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’.

 

Verdeling in energiethema’s

 Het meeste geld, namelijk € 234 miljoen, ging naar het thema energiebesparing. Opvallend is de stijging van overheidsinvesteringen in projecten over waterstof en brandstofcellen. Die kregen in 2020 € 16 miljoen en in 2021 € 62 miljoen. Binnen het thema energiebesparing ging €138 miljoen naar onderzoek rond energiebesparing mobiliteit.

€ 255 miljoen voor bedrijven

Kennisinstellingen verzorgden met 38% een kleiner deel van het Nederlandse publiek gefinancierde energieonderzoek dan in 2020 (53%). Wel kregen zij meer overheidssubsidie dan het jaar ervoor: € 160 miljoen. Een stijging van € 32 miljoen.

Het aandeel van bedrijven in het publiek gefinancierde energieonderzoek steeg. Bedrijven kregen samen € 255 miljoen subsidie voor energie onderzoek- en innovatie. Dat is € 155 miljoen meer dan in 2020. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kreeg € 145 miljoen: goed voor 34% van het publiek gefinancierde energieonderzoek. Grootbedrijven kregen € 110 miljoen en namen 26% van dit onderzoek voor hun rekening.

Grootste financiers

Met € 309 miljoen, leverde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de grootste bijdrage aan het Nederlandse energieonderzoek in 2021. Dat komt neer op 74% van de subsidies voor energieonderzoek- en innovatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is de 2e grootste investeerder. Zij gaven € 59 miljoen (14%) aan energieonderzoek- en innovatie. Op de 3e plaats staat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met 6%.

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ ieder jaar samen. Met de monitor laten we zien hoeveel geld de overheid dat jaar investeert in verschillende soorten energieonderzoeken- en innovaties. 

Ook is de monitor belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie.  De verandering waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) gebruikt de monitor om de Nederlandse bijdrage aan energieonderzoek en -innovatie te vergelijken met andere landen. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven