Gerelateerd nieuws

Publicatie winningsplan Aardwarmte Maasdijk belangrijke stap om aardwarmte te kunnen leveren

De putten zijn geboord. De boortoren wordt van Maasdijk verplaatst naar Polanen (Monster). Als alles goed gaat kunnen we over een aantal maanden vanaf de locatie Maasdijk starten met het leveren van aardwarmte aan telers in Maasdijk. Daarvoor moet eerst nog gekeken worden of aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder het verkrijgen van een winningsvergunning en een winningsplan.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan van Maasdijk gepubliceerd. Het winningsplan beschrijft de uitwerking van de ondergrondse activiteiten tijdens het winnen van aardwarmte.

Informatiebijeenkomst

Om meer informatie te geven over het instemmingsbesluit organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een informatiemarkt over de winning van aardwarmte op 13 april aanstaande. Inwoners kunnen tijdens deze markt vragen te stellen en in gesprek gaan. Belanghebbenden zoals omwonenden hebben de mogelijkheid hun zienswijzen in te dienen op het conceptbesluit van EZK voor het winningsplan.

Voorwaarden winning aardwarmte

Charlotte de Wijkerslooth, exploratiemanager geothermie bij HVC, is al enkele jaren bezig met de voorbereidingen. “Het is een vervolg in het proces, om echt aardwarmte te gaan produceren. Maar daarvoor moet je wel aan allerlei voorwaarden voldoen. We zijn begonnen met een opsporingsvergunning om te kijken of het wel mogelijk was om in Maasdijk aardwarmte te produceren. Het gaf ons het alleenrecht om in het afgesproken opsporingsgebied bodemonderzoek te doen naar aardwarmte op een diepte van meer dan 500 meter.” 

Het gaat nu om een ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan voor een periode van 2-3 jaar die daarna moet worden omgezet in een vergunning voor de langere termijn. Het is een zeer belangrijke stap in het proces, waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat advies vraagt aan TNO-AGE, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging, alle betrokken decentrale overheden, Rijkswaterstaat en de Mijnraad. 

 

Winningsplan HVC

De vergunning om aardwarmte te mogen winnen is gebaseerd op het winningsplan dat HVC heeft gemaakt. Daarin staat onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de temperatuur van het geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk en de maatregelen ter voorkoming van eventuele bodembeweging. 

“We werken in een gesloten systeem daarom is de potentiële uitwerking op de ondergrond zeer gering. We halen water op en als het is afgekoeld komt dezelfde hoeveelheid water ook weer in de bodem terecht”, zegt Charlotte de Wijkerslooth. Ook is een risicoanalyse gemaakt waarin de mogelijke risico’s van de winning van aardwarmte zijn opgesomd.

 

Veel onderzoek

Om alle gegevens boven tafel te krijgen is grondig en zorgvuldig onderzoek uitgevoerd en zijn diverse partijen en mensen vanuit HVC ingezet. Charlotte de Wijkerslooth: “Het is een intensief traject en dit is dan ook echt een hele belangrijke stap.” In de vergunning staat ook hoe HVC aardwarmte wil gaan winnen. Zo is de geologie van de laag waaruit gewonnen beschreven, net als de aanwezige of te bouwen infrastructuur, de stoffen die worden gewonnen en de plannen om de winning in de toekomst te optimaliseren.

 

Economisch recht

De winningsvergunning geeft HVC het economisch recht om aardwarmtebron te exploiteren. Na testfase van de betreffende aardwarmtebron en het verlenen van de vergunning kan HVC daadwerkelijk overgaan tot het winnen van aardwarmte. 

 

De aardwarmte-installatie

De aardwarmte-installatie in Maasdijk bestaat uit in totaal 3 productieputten en 3 injectieputten (drie doubletten) met daartussen een gas-/waterscheider, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars. De aardwarmte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het warmtenet waarmee de lokale glastuinbouw van duurzame warmte wordt voorzien. Na afgifte van de warmte wordt het afgekoelde water via een injectieput weer in de grond geïnjecteerd.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven