Gerelateerd nieuws

ReDo biedt vastgoedeigenaar meer rendement en langdurige zekerheid

Investeringen in duurzame installaties


ReDo (Real-Estate Do) biedt met haar ESCo-constructies (Energie Service Company) een laagdrempelige oplossing voor eigenaren en exploitanten van onroerend goed, waarbij ze de investering, realisatie en de exploitatie risicodragend uitvoert. Deze ontzorging biedt zekerheid op langere termijn en hiermee kunnen vastgoedeigenaren versneld van het aardgas af, zowel eigenaren als huurders.

Geen overbodige luxe in deze tijd. Vastgoedeigenaren – en exploitanten staan immers voor grote uitdagingen. Dat beaamt ook Algemeen Manager Jos Beunen van ReDo: ‘’De eisen op het gebied van verduurzaming worden steeds strenger als gevolg van internationale klimaatafspraken, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en nationale wetgeving. Ook de maatschappij is zich steeds meer bewust van de noodzaak van verduurzaming. Niet alleen vanwege het klimaat, ook is de maatschappelijke druk om te verduurzamen verder toegenomen door onze zichtbare en voelbare afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland.’’ Die eisen en wensen resulteren in concrete aanpassingen zoals het verplichte C-label voor kantoren met ingang van 2023. Gebouwen die niet zijn verduurzaamd, kunnen daardoor uiteindelijk een deel van hun marktwaarde verliezen. ‘’Dat zie je nu al in de woningbouw’’, gaat Beunen verder. ‘’In nieuwbouw is gasloos al de norm, maar ook in bestaande bouw zie je steeds meer alternatieven, zoals zonne-energie of warmtekracht. Een goede isolatie is overigens wel een belangrijke voorwaarde voor het aanbrengen van duurzame voorzieningen. Eigenaren en huurders willen hun energiekosten kunnen beheersen, zeker op de langere termijn. Dat geldt niet alleen voor het verwarmen van panden, maar ook steeds vaker speelt koeling daarbij een rol. ’’

Investeringen

ReDO (de naam staat voor: opnieuw doen, red.) neemt een groot aantal kopzorgen bij haar opdrachtgevers weg. Dat doen zij met Eteck als investeerder en ervaren warmteleverancier achter zich. Beunen: ‘’Verduurzaming van vastgoed vraagt om forse investeringen. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Een Vereniging van Eigenaren bijvoorbeeld heeft lang niet altijd de vereiste financiële slagkracht. Met Eteck als stabiele partner kunnen we op grotere schaal investeringen of een deel ervan overnemen.

Wij ontwikkelen, realiseren en financieren de voorziening via Energy Service Company (ESCo). Ook zorgen we voor de energielevering, installatiebeheer, onderhoud en monitoring en handelen we storingen af. We hebben als onafhankelijk energieadviseur hulpmiddelen die direct een real time inzicht geven in het energieverbruik-, prestaties- en rendement, verduurzamingseffecten en optimalisatie van installaties. Wij zijn bovendien installateur onafhankelijk en bepalen per project welke installateur het beste bij het project van de opdrachtgever past.’’

Huurderstevredenheid

Beunen: ‘’Wij vinden, net als woningcorporaties, huurderstevredenheid belangrijk. Betaalbaarheid en duurzaamheid spelen daarin een belangrijke rol. Onze dienstverlening zorgt voor een betere grip op de energieleverantie. Door nu duurzame investeringen te doen, beheers je de energierekening op termijn. Wij nemen desgewenst ook de administratie met eindgebruikers voor onze rekening, zoals voorschotnota’s of jaarafrekeningen. Omdat een groot deel van het klantenbestand bestaat uit woningcorporaties, weten wij heel goed te communiceren met huurders.’’

ACM-gecertificeerd

ReDo is gecertificeerd volgens de eisen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en daarmee één van de 37 erkende vergunninghouders van de ACM. Con-collegae zijn organisaties als Vattenfall, Eneco en Ennatuurlijk.

Transparantie in kosten

De warmteleveranties worden uitgevoerd aan de hand van een transparante calculatiemethodiek. Beunen: ‘Vastgoedeigenaren, huurders en kopers zien exact hoe de calculaties zijn opgebouwd en hebben inzicht in de toekomstige (warmte)energielasten. We weten bovendien binnen de mogelijkheden van de Warmtewet exact welke mogelijkheden er zijn om met de vastgoedeigenaar tot een zo gunstig mogelijk contract te komen dat hem maar ook de huurders op lange termijn zekerheid biedt. Verder weten wij welke subsidiemogelijkheden er voor vastgoedeigenaren zijn en kunnen wij hen hierover adviseren.’’

Referenties

Een referentie van ESCo is onder meer Oranjekade in Helmond, een open-bron warmtenetsysteem met vier buffers. Hier komen 265 appartementen en een XL AH die door middel van een Warmtekrachtkoppelingsinstallatie worden verwarmd en gekoeld. Andere referenties zijn In den Houte in Noordwijkerhout, Kop van Laak in Den Haag en Wocom in Beek en Donk.

ReDo Groep

Postbus 106 – 6130 AC BORN – +31(0)85 0466056

www.redogroep.nl – info@redogroep.nl

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven