Gerelateerd nieuws

ReDo biedt vastgoedeigenaar meer rendement en langdurige zekerheid

Investeringen in duurzame installaties

 

ReDo (Real-Estate Do) biedt met haar ESCo-constructies (Energie Service Company) een laagdrempelige oplossing voor eigenaren en exploitanten van onroerend goed, waarbij ze de investering, realisatie en de exploitatie risicodragend uitvoert. Deze ontzorging biedt zekerheid op langere termijn en hiermee kunnen vastgoedeigenaren versneld van het aardgas af, zowel voor eigenaren als huurders.

Geen overbodige luxe in deze tijd. Vastgoedeigenaren – en exploitanten staan immers voor grote uitdagingen. Algemeen directeur Frank Van de Kam van ReDo geeft een overzicht van enkele actuele ontwikkelingen. ‘’De overheid stelt steeds strengere eisen op het gebied van verduurzaming, gevolg van internationale klimaatafspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs en nationale wetgeving. De maatschappelijke druk en de bewustwording om te verduurzamen worden steeds groter in verband met de enorme klimaatopgaven waarvoor we staan. Denk bijvoorbeeld aan het verplichte C-label voor kantoren met ingang van 2023. Gebouwen die niet zijn verduurzaamd, kunnen uiteindelijk een deel van hun marktwaarde verliezen. In nieuwbouw is gasloos al de norm, maar ook in bestaande bouw rukken alternatieven op, zoals zonne-energie of warmtekracht. Een goede isolatie is overigens wel een belangrijke vooraarde voor het aanbrengen van duurzame voorzieningen. Beheersing van de energiekosten zekerheid op lange termijn is hard nodig. Denk overigens bij alternatieven niet alleen aan verwarming, maar ook aan koeling.’’

Investeringen

ReDO (de naam staat voor: opnieuw doen, red.) neemt een grot aantal kopzorgen bij haar opdrachtgevers weg. Van de Kam: ‘’Verduurzaming leidt tot enorme investeringen. Niet iedereen heeft hiervoor het benodigde geld. Een Vereniging van Eigenaren bijvoorbeeld heeft lang niet altijd de vereiste financiële slagkracht. In zo’n geval kunnen wij de investering of een deel ervan overnemen. Wij ontwikkelen, realiseren en financieren dan de voorziening via Energy Service Company ( ESCo). Ook zorgen we voor de energielevering, installatiebeheer, onderhoud en monitoring en handelen we storingen af. We hebben als onafhankelijk energieadviseur hulpmiddelen die direct een real time inzicht geven in het energieverbruik-, prestaties- en rendement, verduurzamingseffecten en optimalisatie van installaties. Wij zijn bovendien installateur onafhankelijk en kiezen per project welke installateur het beste bij het project van de opdrachtgever “past’’

Huurderstevredenheid

ReDo kan bij haar advisering terugvallen op de technische en juridische expertise van partnerorganisatie VB&T waaruit zij is voortgekomen. Deze heeft een enorme ervaring opgebouwd en is gespecialiseerd in vastgoedmanagement en beheert en exploiteert in heel Nederland 85.000 woningen voor Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties. Van de Kam: ‘’Voor woningcorporaties is huurderstevredenheid belangrijk. Onze dienstverlening zorgt voor een betere grip op de energieleverantie. Door nu duurzame investeringen te doen, beheers je de energierekening op termijn. Wij nemen desgewenst ook de administratie met eindgebruikers voor onze rekening, zoals voorschotnota’s of jaarafrekeningen. Omdat een groot deel van het klantenbestand bestaat uit woningcorporaties, weten wij heel goed te communiceren met huurders.’’

ACM gecertificeerd

ReDo is als één van de weinige warmteleveranciers gecertificeerd volgens de eisen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en derhalve één van de 37 erkende vergunninghouders van de ACM.  Con-collegae zijn organisaties als Vattenfall, Eneco en  Ennatuurlijk.

Calculatiemethodiek

De warmteleveranties worden uitgevoerd aan de hand van een transparante calculatiemethodiek. Van de Kam: ‘’Vastgoedeigenaars, huurders en kopers zien exact hoe de calculaties zijn opgebouwd en hebben volledig  inzicht in de toekomstige (warmte)energielasten. We weten bovendien binnen de mogelijkheden van de Warmtewet exact welke mogelijkheden er zijn om met de vastgoedeigenaar tot een zo gunstig mogelijk contract te komen dat hem maar ook de huurders op lange termijn zekerheid biedt. Verder weten wij welke subsidiemogelijkheden er voor vastgoedeigenaren zijn en kunnen wij hen hierover adviseren.’’

Referenties

Een referentie van ESCo is onder meer Oranjekade in Helmond, een open-bron warmtenetsysteem met vier buffers. Hier komen 265 appartementen en een XL AH die door middel van een Warmtekrachtkoppelingsinstallatie worden verwarmd en gekoeld. Andere referenties zijn In den Houte in Noordwijkerhout, Kop van Laak in Den Haag en Wocom in Beek en Donk.

ReDo Groep

Postbus 106 – 6130 AC BORN – +31(0)85 0466056

www.redogroep.nlinfo@redogroep.nl

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven