Gerelateerd nieuws

Regio Utrecht ontvangt 925 miljoen euro aan Europese subsidies

Europese investeringen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de Utrechtse kennis en economie. Om beter inzicht te krijgen in de Europese geldstromen naar de regio heeft de provincie Utrecht de belangrijkste Europese programma’s laten inventariseren. In dit onderzoek gaat het om de verleende subsidies voor projecten uit de Europese programmaperiode 2014-2020 tot de peildatum 1 september 2022. Hieruit blijk dat in deze periode bijna 925 miljoen euro Europese subsidie is toegekend aan 1318 verschillende organisaties in de regio Utrecht. De kennisinstellingen en het MKB zijn de grote ‘winnaars’.

De 3061 projectdeelnames van Utrechtse organisaties genereert een investeringsimpuls van bijna 1,3 miljard euro en heeft een werkgelegenheidseffect van meer dan 18.000 banen.

Wat valt nog meer op?

  • Verreweg het grootste aandeel van de Europese subsidies in de provincie wordt verworven door de Utrechtse kennisinstellingen als de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. Ruim 70 procent van de aan Utrecht verstrekte Europese subsidies komt uit het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020.
  • De Europese subsidies in de provincie Utrecht dragen vooral bij aan de uitdagingen ‘Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflectieve maatschappijen’ en ‘Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn’.
  • Het grootste aantal deelnemers aan de subsidieprojecten komt uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kortom, Europa versterkt hiermee het Utrechtse MKB.
  • Na de gemeente Utrecht (met 76,27 procent) ontvangt De Bilt (6,40 procent) de meeste Europese subsidies van alle Utrechtse gemeenten.
  • De organisaties in de provincie Utrecht hebben per inwoner 720 euro subsidie ontvangen. Alleen in Groningen was dat meer, namelijk 1012 euro per inwoner.

“Doe er uw voordeel mee!”

Gedeputeerde Robert Strijk erkent het nut van Europese financiering voor stimulering van de regionale economie: ‘Het innovatievermogen en het ondernemerschap bij het MKB, startups en scale-ups krijgt met deze Europese middelen ook een extra boost. Het regionale vestigings- en investeringsklimaat en de Utrechtse concurrentiepositie worden erdoor versterkt. We zien dat ook terug in de hoge klassering van de regio Utrecht in de Europese Regional Competitiveness Index (RCI), waar we zelfs op de eerste plek staan. Daar mogen we best trots op zijn. Mijn advies is daarom: gebruik deze informatie, en doe er uw voordeel mee!’

De resultaten van het onderzoek zijn op hoofdlijnen te lezen in het online magazine externe link.

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven