Gerelateerd nieuws

Regiofonds opent op 10 januari 2022 voor de tweede ronde

Inwoners uit Zuidoost Fryslân met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, kunnen vanaf maandag 10 januari opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost Friesland. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost Fryslân.

Wethouder Jelle Zoetendal van gemeente Heerenveen: “We zoeken ideeën die over de grenzen van een dorp of gemeente heen gaan en op die manier Zuidoost Friesland nog mooier en sterker maken.”

Streekwurk helpt bij de aanvraag
Mensen met een idee of die een project willen indienen, roept de provincie op om op tijd contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost Fryslân. Zij kunnen meedenken of het project geschikt is en helpen bij het indienen van de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058 – 292 52 00.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan via www.fryslan.frl/regiofonds, dit kan tot en met 3 februari 2022. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken.

Regiofonds
In de tweede openstelling is 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten.

Regiodeal Zuidoost-Friesland
Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Meer informatie over de Regiodeal zie www.regiodealzuidoostfriesland.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven