Gerelateerd nieuws

RH2INE op weg naar een hogere versnelling

Op vrijdag 22 september vond het jaarlijkse RH2INE-congres plaats. Ruim 120 deelnemers uit de publieke en private sector kwamen in het provinciehuis in Den Haag bijeen om elkaar op de hoogte te brengen van lopende ontwikkelingen rond waterstoftoepassing in de binnenvaart.

Gasten uit Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk omarmden de mogelijkheid om internationaal kennis uit te wisselen en te netwerken in hun gezamenlijke streven om de Rijncorridor  CO2-neutraler te maken. Gedeputeerde Jeannette Baljeu, gastvrouw van deze internationale bijeenkomst, is dan ook tevreden over de opkomst van de dag: “Uit uw actieve deelname blijkt de urgentie van een CO2-neutrale transportcorridor in het dichtbevolkte gebied waarin we leven. Het RH2INE-initiatief is een goed voorbeeld van hoe we bijdragen aan het verwezenlijken van deze ambitie. Met het eerste schip dat sinds dit jaar daadwerkelijk op waterstof vaart, is het nu tijd om op te schalen en door te pakken.”

Haar aansporing om de transportsector te ondersteunen bij hun inspanningen om te vergroenen, wordt gesteund door de Duitse RH2INE-partner Michael Theben, directeur-generaal bij het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van de Bondsstaat Nordrein-Westfalen. Hij stelde vast dat het belang van standaardisatie voor een snelle marktacceptatie inmiddels door veel partijen is onderkend, en pleitte daarop voor een Europese top-downbenadering om knelpunten in de regelgeving weg te nemen.

Lessons learned

Wélke knelpunten precies aandacht verdienen op de korte termijn bespraken deelnemers in de ochtendsessie tijdens workshops. Dit resulteerde in een lijst met praktische punten. Zo dient een waterstofcontainer, eenmaal gelost op de kade, nu nog mobiel te blijven. Dat is onhandig, omdat de container tijdens het wachten op een vrachtwagen tijdelijk op een trailer moet worden geplaatst. Aanpassing van dergelijke regels vermindert complexiteit in de uitvoering en kan zorgen bij transportondernemers op voorhand wegnemen.

Ook werd een voorbeeld genoemd van een Duitse subsidieregel, die verhindert dat waterstof aan de binnenvaart beschikbaar werd gesteld omdat de regeling voor een andere vervoerswijze was ontwikkeld. Meer coördinatie kan ook dit soort tegenstrijdigheid voorkomen.

Tenslotte zijn de operationele kosten voor waterstof nog steeds een aandachtspunt. Ondernemers moeten samen met publieke partijen op zoek naar aanvullende financieringsoplossingen. Daarbij moeten zij ook naar het grotere Europese plaatje kijken. Zo moet worden voorkomen dat initiatieven in afzonderlijke trajecten worden ontwikkeld en uiteindelijk onbedoeld met elkaar concurreren.

Waardering

Onder de aanwezigen van deze dag bevond zich ook Paweł Wojciechowski, European Coordinator voor de Rhine-Alpine core network corridor. Met zichtbare belangstelling nam hij kennis van de aangedragen punten. De aanwezigheid van deze hoge vertegenwoordiging laat zien dat Europese instituties de aanbevelingen van RH2INE-partners weten te waarderen.

De middag eindigde feestelijk met de toetreding van BASF als partner van het RH2INE initiatief. De entree van deze grote, industriële partij toont het belang aan dat de markt hecht aan een sterke, actiegerichte netwerkorganisatie als RH2INE.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven