Gerelateerd nieuws

RIGOREUS: Renovatie-Innovatie in de Gebouwde Omgeving & Reductie Energiegebruik d.m.v. Unieke Systeemintegratie

Energiebesparing is zelden leidend bij renovatie. Om 75 procent reductie te halen, zijn nieuwe geïntegreerde renovatieconcepten nodig, die aansluiten op de behoeften van eigenaren en bewoners. In dit project ging een aantal partijen met zo’n integrale benadering aan de slag.


Aanleiding: nieuwe renovatieconcepten nodig voor energietransitie

Om de ambities voor de energietransitie in de gebouwde omgeving te realiseren, zijn renovatieconcepten nodig die het totale (fossiele) energiegebruik met 75 procent doen dalen. De best practice in de huidige renovatiepraktijk laat echter slechts een reductie zien van circa 25 procent.

Omdat energiebesparing zelden een leidend motief is bij renovatie, zijn voor het halen van de genoemde doelstelling nieuwe, geïntegreerde renovatieconcepten nodig, die optimaal aansluiten op de behoeften van eigenaren en bewoners. Ze moeten primair worden ontwikkeld voor rijtjeswoningen uit de periode van 1945 tot 1974, omdat die het belangrijkste segment van de bestaande bouw vormen met een groot besparingspotentieel, en technisch gezien een redelijk homogene groep zijn. Knelpunt bij een aanpak van deze woningen is de diversiteit in eigendom (woningcorporaties/particuliere eigenaren). Ook verschillen de drijfveren voor renovatie per doelgroep.


Project: partijen integreren bouwtechnieken

Een reductie van 75 procent in totaal primair energiegebruik is alleen haalbaar met een innovatieve, samenhangende aanpak, waarbij bouwkundige maatregelen hand in hand gaan met maatregelen op het gebied van bouwproces, installatietechniek en huishoudelijk energiegebruik. Bij het ontwikkelen van zulke concepten moet de klassieke systeemgrens tussen bouwtechniek, installatietechniek en gebruikersbehoeften dus worden doorbroken. Dat was dan ook de opzet van dit project, waaraan TNO Bouw en Ondergrond, DHV en de Technische Universiteit Delft deelnamen. De technieken die de betrokken partijen hebben toegepast, zijn onder meer hoogwaardige dunne isolatie, optimale benutting van zonne-energie (passief en actief), warmtepompen, intelligent geschakelde elektragroepen, warmteterugwinning uit afvoerstromen en lokale opwekking van duurzame warmte, elektriciteit en koude.


Winst: zowel renovatie als energiereductie

Door de integrale benadering ontstaat een win-winsituatie: er wordt ingespeeld op zowel de motivatie voor renovatie (verhuurbaarheid, comfort, herstel) als op de gewenste energiereductie.

  
TitelRIGOREUS: Renovatie-Innovatie in de Gebouwde Omgeving & Reductie Energiegebruik door Unieke Systeemintegratie
PenvoerderEnergieonderzoek Centrum Nederland
ContactpersoonDe heer Frans Koene
AdresPostbus 1, 1755 ZG PETTEN
Telefoonnummer0224-564585
E-mailkoene@ecn.nl
Website
PartnersTNO Bouw en Ondergrond, DHV, Technische Universiteit Delft
Looptijd1 september 2006 – 30 juni 2009
EOS-regelingLange Termijn
ProjectnummerLT05001


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT05001…

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven