Gerelateerd nieuws

Rijksvastgoedbedrijf start aanbesteding 2.000 flexwoningen

Minister De Jonge heeft het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Dit beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen voor iedereen die met spoed een woning zoekt. Uitgangspunt is dat corporaties de woningen na de inkoop, afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Martin van Rijn – voorzitter Aedes
 

Deze aanbesteding van 2.000 flexwoningen is een logisch vervolg op eerder aangekondigde maatregelen. Aedes vindt het belangrijk dat er snel meer woonruimte komt. Deze 2.000 tijdelijke woningen zijn een goed en volwaardig alternatief om te voorzien in de enorme behoefte aan woningen voor vele mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Behalve dat corporaties de huizen gaan afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf, nemen ze ook de exploitatie voor hun rekening. Een huis kan echter niet zonder plek. Aedes gaat er daarom van uit dat er ook locaties voor deze woningen zijn, zowel voor de korte termijn als voor de vervolgplaatsing, wanneer het een tijdelijke locatie betreft. Hiervoor is een goede regeling nodig van het Rijk.

Bij de toewijzingen kijken de corporaties samen met de gemeenten wie in aanmerking komt voor een flexwoning. Van Rijn: ‘Deze woningen zijn een goede instap voor bijvoorbeeld starters, gescheiden ouders en statushouders.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven