Gerelateerd nieuws

Schneider Electric

Uit ons recent onderzoek blijkt dat het toepassen van de juiste technologieën voor nieuwe gebouwen (digitale efficiënte, warmtepompen, lokaal opgewekte zonne-energie,) tegen 2030 resulteert in 80-90% CO2-reductie in het totale gebouwenbestand! Er is potentieel voor 20-33% energiebesparing in bedrijfspanden, en meer dan 50% in residentiele gebouwen. 

Er wordt steeds meer rekening gehouden in de bouwfase met deze mogelijkheden, maar het potentieel blijft enorm. Slechts een kwart van de totale kosten van een gebouw zijn terug te brengen tot de constructie. 75% heeft te maken met de operationele kosten. Maar om die zo laag mogelijk te houden, moet je al bij het ontwerp en de bouw van je gebouw nadenken over hoe alle technieken moeten samenwerken. Dit gaat niet enkel over nieuwbouw. We moeten ook het bestaande patrimonium aanpakken en energiezuiniger maken. 

Digitalisering is hierbij een cruciale factor! Een eerste belangrijke stap – en die is zeker nog niet in elk gebouw genomen: begrijpen waar en hoeveel energie je gebruikt en nog belangrijker waar je energie verspilt of verliest. Meten is weten. Maar alleen data verzamelen is niet voldoende, je moet er slim mee aan de slag, door de data te analyseren en om te zetten in bruikbare inzichten die aanzetten tot verdere optimalisaties. 

Vandaag zijn Building Management Systems (BMS) voorbehouden voor de grotere gebouwen: denk aan kantoorcomplexen, nutsgebouwen zoals ziekenhuizen en datacenters. Dit gaat in de komende jaren heel snel veranderen. Ook middelgrote en kleinere gebouwen zullen veel meer worden voorzien van zogenaamde BACS (Building Automation Control Systems).

WEBSITE

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven