Gerelateerd nieuws

Snellere digitalisering in de bouw en techniek met digiAkkoord

Een brede coalitie van 60 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector, waaronder Aedes, tekende op 23 maart 2023 het digiAkkoord. Daarmee zetten zij zich tot 2030 actief in voor de versnelling van de noodzakelijke digitalisering en ketenoptimalisatie.

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten.

Groot besef van urgentie

De brede steun voor dit akkoord, hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie. ‘Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen. Allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen.’

Beter samenwerken

Jacco Maan, vertegenwoordiger van de woningcorporaties in de Bouw Digitaliseringsraad: ‘Als verhuurders van een derde van alle woningen in Nederland willen we zo slim en effectief mogelijk werken. Want samen staan we voor grote maatschappelijke opgaven als versnellen in nieuwbouw en verduurzamen. Het digiAkkoord helpt ons om samen door te pakken. Met digitalisering kunnen we makkelijker en beter samenwerken en voorkomen we dubbel werk. Denk aan een compleet inzicht in de staat van onze woningen voor aannemers die het onderhoud verzorgen. Ik kijk ernaar uit om het akkoord om te zetten in concrete digiDeals, waarbij we samen met Aedes, de corporaties en onze ketenpartners kijken wat we per project kunnen delen én hoe.’

Samen versnellen

Martin van Rijn, voorzitter Aedes ziet deze ondertekening als een extra stap om samen te versnellen. ‘Afspraken over informatie-uitwisseling en datastandaarden zijn ook voor de corporatiesector heel belangrijk. Daarom hebben we er een speciale afdeling voor opgericht. Maar dat kunnen we niet alleen. Samenwerking met ketenpartners is cruciaal. Daarom ondertekende Aedes ook het digiAkkoord.’

Doe mee met het digiAkkoord

De gehele tekst van het digiAkkoord is te downloaden via de digiGO-website. Nieuwe partijen kunnen zich nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen. Je vindt er ook een actueel overzicht van de ondertekenaars tot nu.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven