Gerelateerd nieuws

Stad en Water – Twente 2075, een ruimtelijke verkenning

Water is leven. Water is spektakel. En water is vooral ook keuzes maken. Wie niet van water houdt of het maar saai vindt, zal na het lezen van deze verkenning een andere mening hebben. 2075 is niet een verre stip op de horizon maar het is vooral een aanmoediging om die datum naar voren te halen. Om nu de eerste stenen te leggen die het fundament vormen voor een toekomstbestendig huis.

De verkenning Stad en Water

Afgelopen jaar werkte AtelierOverijssel onder leiding van Ateliermeester Frank Stroeken, samen met een groot aantal partners aan de Verkenning Stad en Water – Twente 2075. Het project wordt georganiseerd door AtelierOverijssel en ondersteund door provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen. De verkenning Stad en Water – Twente 2075 bevat verbeeldingen van AtelierOverijssel, stedenbouwkundig bureau Must, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur De Urbanisten en werk van kunstenaar Esther Kokmeijer. Het geeft een prikkelend vergezicht op de klimaatadaptieve stad van Twente in 2075. Een vergezicht dat nu al ontzettend actueel is voor hoe we onze steden inrichten. Op donderdag 9 maart wordt de Verkenning Stad en Water – Twente 2075 officieel gelanceerd door Frank Stroeken, tijdens een lunchlezing bij de provincie Overijssel.

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert. Twente bereidt zich hierop voor maar niemand weet waar we ons precies op moeten voorbereiden. Wat we zeker weten is dat het klimaat ons nu al regelmatig trakteert op weersextremen die ons verrassen. Wat we ook weten is dat als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, we een klimaat krijgen dat meer op dat van Zuid-Frankrijk lijkt dan op dat in het huidige Twente. Wat betekent dit voor de steden? Steden zijn immers gebouwd op historische klimaateigenschappen. Bij een veranderend klimaat zullen de inwoners nieuwe eisen gaan stellen aan de stad. Wat zijn die eisen? Hoe kunnen we anticiperen op de verwachte veranderingen? En niet in het minst: kunnen we nu al gaan vormgeven aan een waterrobuuste stad op een manier die nieuwe kwaliteiten voor de stad oplevert? Gaat klimaatadaptatie samen met ruimtelijke kwaliteit? Dit is immers de missie van AtelierOverijssel: samenwerken aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.

50 jaar vooruit

We kijken ver vooruit. Dit doen we omdat dan de gevolgen van klimaatverandering beter zichtbaar worden. Over 50 jaar bestaat er een aanzienlijke kans dat klimaatzones meer dan 1000 kilometer naar het noorden zijn opgeschoven. Er zal sprake zijn van veel meer hittestress, sterk toenemende droogte en heftige regenval zal vaker voorkomen. Hier zijn onze steden niet op gebouwd. Als steden eenmaal staan, zijn ze niet erg flexibel. Aanpassing van een stad aan een veranderend klimaat vergt een lange voorbereiding. Deze aanpassing raakt bovendien vele aspecten van het functioneren en het leven in de stad aan. 50 jaar is een periode waarin een stad -bij een groeiende bevolking- een nieuwe schil krijgt van woongebieden. Het is ook een periode waarna bestaande wijken veelal opnieuw op de schop worden genomen. Dit geldt voor gedateerde gebouwen en voor het verkeerssysteem maar ook voor de riolering, waarmee we traditioneel gezien het water afvoeren. Dit betekent dat wat we nu maken in de stad, geschikt moet zijn voor de klimatologische omstandigheden van de komende vijftig jaren. Deze verkenning kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar de stad en zijn omgeving.

De publicatie ‘Stad en Water – Twente 2075’ is te vinden op: www.atelieroverijssel.nl

AtelierOverijssel is een samenwerking tussen Het Oversticht, Landschap Overijssel en Kunstenlab. Voor deze verkenning is AtelierOverijssel een samenwerking aangegaan met waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Ook de Twentse gemeenten Almelo, Enschede, Dinkelland, Hengelo en Oldenzaal en adviesbureau Tauw hebben een bijdrage geleverd aan deze verkenning.

AtelierOverijssel speelt in op een toekomstig landschap door zich te richten op de lange termijn, met analyses, ontwerpend onderzoek en experiment. Deze maakt AtelierOverijssel zichtbaar voor iedereen die op professionele wijze werkt aan de kwaliteit van Overijssel of daarbuiten. AtelierOverijssel is er om te prikkelen en om ‘solide, landschapsinclusief beleid’ aan te jagen. In deze verkenning richt AtelierOverijssel zich op beleidsmakers en professionals die beroepsmatig zijdelings of direct met ruimtelijke ordening en met water en klimaat in Overijssel bezig zijn. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven