Gerelateerd nieuws

‘Stel richtlijnen op voor verantwoorde investeringen in duurzaamheid’

Op vliegbasis Gilze-Rijen toetst ingenieursbureau Smits van Burgst voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de nieuwe RVB BOEI-inspectiemethodiek in de praktijk. Adviseur en directeur Anton Slockers doet een pleidooi voor nog betere samenwerking met de markt: ‘Betrek ons in een vroeg stadium.’

Wat houdt de pilot op Gilze-Rijen in?

‘We nemen afscheid van de methode waarbij we de conditie berekenden aan de hand van gebreken. In de nieuwe inspectiemethode met de beslisboom neem je het functionele gebruik van een bouwdeel mee. Wij zijn daar enthousiast over. We identificeren nu het gebrek en vervolgens gaat het om de classificatie van het gebrek. Dat scheelt rekenwerk en de focus komt op de gebreken en niet op de conditie. Theoretisch klopt wat is uitgedacht, in Gilze-Rijen toetsen we het nu aan de praktijk. De ervaringen worden verwerkt en we maken de beslisboom eenvoudiger door de theorie nu te testen met voorbeelden uit de praktijk. Na deze inspectiepilot moet de nieuwe methode getest worden in de onderhoudscontracten. Dat is ‘the proof of the pudding’. Dat zien we over zo’n 3 jaar, ik verwacht juist daar het grootste effect van de aangepaste methodiek. Bij de RVB BOEI-inspecties zijn we al sinds 2008 betrokken en we hebben geholpen de eerste kinderziektes eruit te halen (BOEI staat voor Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving, red.). Voor de nieuwe RVB BOEI-inspectiemethodiek hebben we een pilot gedaan op vliegbasis Gilze-Rijen en werken we nu met een verbeterde versie aan de tweede pilot  op de Tonnetkazerne in ’t Harde.’

Heb je een tip voor het RVB?

‘Geef meer geld uit aan slimme ICT-systemen. Daar valt veel rendement uit te halen, weet ik uit eigen ervaring. Het actueel houden en efficiënt ontsluiten van digitale gebouwinformatie is weliswaar een kostenpost maar de verborgen kosten van niet actuele gegevens zijn veel hoger. Het heeft bijvoorbeeld jaren geduurd voordat onze opzichters in Condor (een programma voor het beheer en onderhoud van het vastgoed, red.) de rapportages van de aannemers konden controleren. Dan moesten ze op locatie gaan controleren. Natuurlijk vormt de informatiebeveiliging een drempel voor het RVB, maar daar zijn afspraken over te maken. Dat is ook mijn oproep: “Betrek ons ook bij dit soort processen. Dát is samenwerken met de markt.”‘

Hoe ziet die samenwerking met de markt er dan uit?

‘Betrek ons in een vroeg stadium. Omdat het effect van een goed advies dan het grootst is. Bijvoorbeeld bij de BOEI duurzaamheidsrichtlijnen, daar moet je nog allerlei keuzes in maken. Geef daar samen met de markt meer inhoud aan. Stel als RVB een norm op voor wat op dit moment een verantwoorde investering is.  Als het RVB  een X bedrag investeert, dient er over een termijn van Y jaar minimaal Z kg aan CO2 bespaard te worden. Zo zorg je ervoor dat de belastingeuro’s het meest effectief worden gebruikt. Een voorbeeld? Zonnepanelen leggen op een klein (monumentaal) dak kost nu veel geld om alleen al de constructieberekeningen te maken, het dak veilig te maken, overleg te voeren met de gemeente en de installatie aan te passen.  Die investering kunnen we nu eerst beter stoppen in projecten die meer CO2 besparen per euro. Kies eerst voor de grote daken, dan is de investering CO2 efficiënter. Via richtlijnen kun je daar richting aan geven en het integraal bekijken.’

Wat voor richtlijnen heb je nodig?

‘Met de duurzaamheidstabel wordt er in technische zin richting gegeven aan het verduurzamingsbeleid.  Je zou daarnaast ook samen met de markt kunnen uitwerken waar het omslagpunt ligt om bepaalde technieken wel of niet toe te passen als duurzame investering. Een andere tip is om RVB-objectmanagers meer handelingsvrijheid te geven. Ze zijn soms te gebonden aan budgetten en inkoopbeleid waardoor goede ideeën niet tot realisatie komen. Ik begrijp het wel, maar het kost nu soms veel tijd en geld en dat is zonde. Het RVB heeft een voortrekkersrol en veel bedrijven nemen ook een voorbeeld aan het RVB. Dat is een belangrijke positie die waardevol is voor de hele “BV Nederland”.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven