Gerelateerd nieuws

Subsidie praktijkleren in Stagepact

In Den Haag hebben minister Dijkgraaf, de MBO Raad, MKB-Nederland en VNO-NCW afspraken gemaakt over de Werkagenda MBO en het bijbehorende Stagepact 2023-2027. Belangrijk, want stageplaatsen zijn hard nodig, maar ook omdat het belangrijk is dat voor leerbedrijven de subsidieregeling praktijkleren blijft bestaan.

Met de ondertekening onderstreepten partijen het belang van het mbo voor het bedrijfsleven. Mbo-afgestudeerden zijn hard nodig in alle sectoren. En leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van alle mbo-opleidingen. Daar hoort een passende stage of leerbaan bij, met goede begeleiding en randvoorwaarden.

Stagematching

In het Stagepact is onder meer afgesproken dat de verschillende partijen zich nog sterker gaan inzetten om mogelijke stagediscriminatie tegen te gaan en er wordt gestart met stagematching: het objectief matchen en plaatsen van studenten (eerstejaars beroepsondersteunende leerweg) bij een leerbedrijf, waardoor de kansen voor iedereen gelijk zijn. Om van stagematching een succes te maken, is het van groot belang dat scholen de leerbedrijven goed kennen. Stagebegeleiders moeten intensiever contact gaan onderhouden met werkgevers.

Subsidieregeling op peil

Werkgevers en SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) spannen zich samen in om te (blijven) zorgen voor voldoende goede stageplaatsen en leerwerkbanen. Van belang voor werkgevers is dat daar in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een vorm van vergoeding tegenover staat. Bedrijven kunnen nu een beroep doen op de subsidieregeling praktijkleren maar hoeveel een bedrijf krijgt, is nu afhankelijk van het totaal aantal BBL-studenten. Dus hoe meer leerwerkbanen, des te minder bedrijven aan subsidie krijgen. Het is daarom goed dat in het Stagepact ook staat dat er gezamenlijk wordt gestreefd naar een meerjarige, stabiele subsidiehoogte, die werkgevers meer zekerheid biedt. 

Werkagenda MBO

Het Stagepact maakt onderdeel uit van de Werkagenda MBO. Die agenda voor de komende jaren richt zich op het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie.

De Werkagenda MBO is hier te lezen, het Stagepact hier.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven