Gerelateerd nieuws

Subsidie voor collectieve woonvormen in Den Haag en Waddinxveen

Gedeputeerde Anne Koning reikte de eerste subsidies Plankosten Collectieve Wooninitiatieven uit aan initiatieven in Den Haag en Waddinxveen.

Initiatiefnemers van collectieve woonvormen kunnen met de subsidie Plankosten Collectieve Wooninitiatieven de haalbaarheid van hun project onderzoeken. Zo is de Stichting Naaste Buuren in Den Haag het initiatief Wooncollectief De Symfonie gestart. Het plan is om naast 12 duurzame en levensloopbestendige woningen ook een buurtvoorziening te realiseren en een collectieve tuin.

Kopersvereniging CPO De Vrijheid heeft in Waddinxveen het initiatief genomen om 14 levensloopbestendige koopappartementen en 9 levensloopbestendige kooppatio woningen te realiseren. De plannen zijn gericht op senioren en zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.

Variatie in de woningbouw
Nieuwe woonvormen hebben een belangrijke functie en zorgen voor meer variatie in de woningbouw. Zij worden niet altijd gerealiseerd door reguliere projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers. De subsidie van de provincie is daarom bestemd voor verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Mensen hebben zelf vaak goede ideeën over hoe ze willen wonen en er zijn veel innovatieve oplossingen. Maar het is vaak lastig om deze ideeën om te zetten in realistische plannen. Met de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven kunnen de initiatiefnemers in Den Haag en Waddinxveen een professionele begeleider inschakelen, die helpt om een projectplan te maken waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. Er is veel behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Met deze subsidieregeling komen we deze initiatieven tegemoet.”

De provincie stelt in 2022 in totaal €250.000 beschikbaar voor deze subsidieregeling. Er lopen meer aanvragen, maar er is nog genoeg ruimte voor nieuwe aanvragen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven