Gerelateerd nieuws

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed 

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is deze nieuwe investeringssubsidie interessant voor u. Eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed worden hiermee tegemoet gekomen in de kosten om te verduurzamen. De regeling opent naar verwachting begin oktober 2022. 

Wij kiezen ervoor om de voorlopige uitgangspunten online te zetten. Hierdoor krijgt u zo lang mogelijk de tijd om u voor te bereiden op de openstelling van de regeling. Pas op het moment dat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, is zij definitief. Tot dat moment is het mogelijk dat wij de inhoud van deze pagina wijzigen. 

Voor wie?

De doelgroep eigenaren van maatschappelijk vastgoed is groot en divers. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:
•    decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom van de gemeente, provincie of waterschap is;
•    onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, universiteit, mbo-of hbo-instelling, zoals een ROC;
•    zorg, zoals een fysiotherapie praktijk of zorgcentrum, ziekenhuis, zorginstelling gehandicapten of revalidatiecentrum;
•    cultuur, zoals een culturele ANBI zoals poppodium, kunstcollectief of theater;
•    stichtingen en verenigingen, zoals een scoutingvereniging;
•    niet-woonhuis rijksmonumenten, zoals een museum waarvan het gebouw als monument is aangewezen;
•    religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk;
•    overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Voor maatschappelijk vastgoed in de sportsector kunt u geen aanvraag indienen. Hiervoor bestaat de subsidieregeling BOSA.
U vindt de volledige doelgroepenlijst vanaf begin juli 2022 op deze pagina.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt ervoor kiezen om subsidie aan te vragen voor: 

  • één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die op de maatregelenlijst staan. Deze wordt begin juli 2022 gepubliceerd op deze pagina;
  • óf een integraal project (waarbij de minimale subsidiekosten € 25.000 zijn).

De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting 30% van de projectkosten om de verduurzamingsmaatregel(en) te realiseren. 

U kunt ook subsidie aanvragen voor energieadvies. De subsidie hiervoor bedraagt naar verwachting 50% van de kosten. U kunt er daarnaast voor kiezen om een energielabel op te laten stellen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd. Bij een integraal project met een maatwerkadvies is dat verplicht. Dit hangt af van de verduurzamingsmaatregelen die u laat uitvoeren. De subsidie hiervoor bedraagt naar verwachting ook 50% van de kosten. Wij informeren u over de voorwaarden per verduurzamingsmaatregel na publicatie in de Staatscourant.  

Aanvragen

De regeling opent naar verwachting begin oktober 2022. Zodra de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, vindt u op deze pagina meer informatie.

Deze informatie is onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wat kunt u nu alvast doen om straks subsidie aan te vragen?

Wij delen deze informatie alvast met u zodat u zoveel mogelijk tijd heeft om uw aanvraag voor te bereiden. Houd er rekening mee dat de regeling pas definitief is wanneer deze in de Staatscourant is gepubliceerd. Tot dat moment is het mogelijk dat wij de inhoud van deze pagina wijzigen.

  •  Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Hier vindt u meer informatie overeHerkenning. Ook kunt op deze pagina alvast eHerkenning aanvragen.
  •  Voordat u een aanvraag doet, moet u een energieadvies laten opstellen. Dit is verplicht bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie. Het energieadvies mag maximaal 36 maanden oud zijn op het moment dat u de subsidie bij ons aanvraagt. Is uw maatschappelijk vastgoed een Rijksmonument? Dan moet u een Duurzame Monumenten-advies (DuMo-advies) laten opstellen. Op basis van het advies kunt u bepalen welke verduurzamingsmaatregelen (maximaal 3) u laat uitvoeren. Of u kiest voor een integraal project. 
  •  Wanneer u weet welke verduurzamingsmaatregelen u wilt uitvoeren, maakt u een gespecificeerde begroting van de project- en advieskosten. En een tijdsplanning wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Webinar

Meer weten over de nieuwe investeringssubsidie DUMAVA? Meld u aan voor het webinar dat op 13 september tussen 14:00 en 15:00 uur plaatsvindt. We vertellen u alles over de regeling en gaan onder andere in op het aanvraagproces. Zo helpen we u alvast op weg. U kunt zich aanmelden via de evenementenpagina.

Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan via bovenstaande pagina. U ontvangt dan na het webinar een terugkijklink. 

Internetconsultatie

De internetconsultatie vond plaats van 1 tot en met 29 april 2022. Tijdens deze consultatie kon iedereen reageren op onder andere de voorwaarden, de doelgroep en de maatregelenlijst van de regeling. Het ministerie neemt alle reacties in overweging. Een reactie leidt mogelijk tot aanpassingen in de regelingstekst. 

Heeft u een reactie achtergelaten? Er wordt een consultatieverslag opgesteld waarin een algemene reactie wordt gegeven. Wanneer de regeling opent, leest u in de toelichting van de regeling wat is aangepast naar aanleiding van de internetconsultatie. Reacties waarbij is aangegeven dat zij openbaar mogen zijn, blijven vindbaar. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven