Gerelateerd nieuws

Subsidieregeling Systeemintegratie vanaf 1 februari open voor nieuwe projectvoorstellen

Het gaat om innovatie rond zogeheten smart multi-commodity energiesystemen (SMCES). Geïnteresseerde partijen kunnen projectvoorstellen indienen. Zoals bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen. In een SMCES worden productie en consumptie van verschillende energiedragers op verschillende schaalniveaus slim gecombineerd en aangestuurd.

Door de energietransitie zal het huidige energiesysteem ingrijpend veranderen. In de toekomst zullen er meer en nieuwe energiedragers komen. Denk aan waterstof en de toename van duurzame warmte en hernieuwbare elektriciteit. Het systeem wordt ook minder voorspelbaar. Het weer bepaalt bijvoorbeeld het aanbod van zonne- een windenergie. En elektrische vervoer heeft een grote invloed op de vraag naar elektriciteit. Bovendien krijgen consumenten en bedrijven meer invloed op de energiemarkt.

Smart multi-commodity energiesystemen
Hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar, veilig, duurzaam en maatschappelijk acceptabel blijft? Hiervoor zijn smart multi-commodity energiesystemen cruciaal. Deze systemen worden slim aangestuurd om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van energie slim en real time op elkaar afgestemd worden. Of dat er slim geschakeld wordt van de ene energiedrager naar de andere. Voor deze systemen zijn innovaties nodig, bijvoorbeeld rond digitalisering, kunstmatige intelligentie en hybride technologieën.

 Ontwerpen, ontwikkelen en experimenteel testen
Met de regeling Systeemintegratie (SMCES) kunnen marktpartijen een vernieuwend slim operationeel aansturingssysteem ontwerpen, ontwikkelen en experimenteel testen. De innovatie zorgt bijvoorbeeld continu voor balans in vraag en aanbod, in belasting en capaciteit van het net of zet energieopslag slim in. Het kan gaan om een product, dienst of procedé waarmee multi-commodity energiesystemen aantoonbaar robuust en efficiënt worden.

 Openstelling en budget
Belangrijk is dat aanvragers binnen een project samenwerken. Dat kunnen netwerkbedrijven, adviesbureaus, gemeenten, kennisinstellingen en andere relevante partijen zijn. Zij kunnen t/m 29 maart 2022 hun voorstellen indienen. Een project voor ontwerpen en ontwikkelen of experimenteel toetsen van een SMCES duurt maximaal 2 jaar. De regeling honoreert alleen het best beoordeelde voorstel. Voor dit beste voorstel is maximaal € 1,4 miljoen subsidie beschikbaar.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven