Gerelateerd nieuws

Subsidieregelingen voor verduurzaming en planvorming bedrijventerreinen

Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen ook in 2022 gebruikmaken van onze subsidieregelingen verduurzaming en planvorming bedrijventerreinen.

Zuid-Holland heeft ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna 1/3 van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken, beschikt de provincie over 2 subsidieregelingen voor ondernemersverenigingen, bedrijveninvesteringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen ook in 2022 weer gebruikmaken van de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ en de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’.

Energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit
Ondernemersverenigingen en BIZ kunnen de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ inzetten voor maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Denk aan zonnepanelen op daken, isolatie en aansluiting op een lokaal warmtenetwerk. De provincie stelt maximaal €200.000 beschikbaar per aanvraag.

Als ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten willen inzetten op klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit, dan kunnen zij ook een beroep doen op deze subsidie. De subsidie kan dan bijvoorbeeld worden ingezet voor waterberging, bloemrijke beplanting van bermen, groene zones en nest- en schuilgelegenheden. De provincie stelt maximaal €100.000 beschikbaar per aanvraag.

De provincie stelt in totaal €2,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen(verwijst naar een andere website).

Stimuleren kwaliteit bedrijventerreinen
De provincie wil met de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’ de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand houden en verhogen. Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die hier een bijdrage aan leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging en het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek voor een BIZ. De subsidie kan ook ingezet worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van businesscases voor onder andere energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, de verkeersveiligheid en het vergroenen van bedrijventerreinen. Daarnaast kunnen er aanvragen worden ingediend voor advies over het verhogen van de kwaliteit en het verduurzamen van bedrijventerreinen.

De subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen(verwijst naar een andere website) staat tot en met 31 december 2022 open. De provincie stelt hiervoor in totaal €500.000 beschikbaar met een maximum van €35.000 per aanvraag.

Aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen
De provincie streeft naar een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen. Alle instrumenten die we daarvoor inzetten, vind je op de pagina Bedrijventerreinen(verwijst naar een andere website). Op de pagina’s Duurzame bedrijventerreinen en 7 tips om bedrijventerreinen te vergroenen(verwijst naar een andere website) vind je meer informatie en tips voor duurzame, groene en gezonde(verwijst naar een andere website) bedrijventerreinen. Eén van die tips is bijvoorbeeld de subsidie Zonnig Zuid-Holland(verwijst naar een andere website).

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven