Gerelateerd nieuws

Toename e-bikes in woon-werkverkeer serieus risico voor brandveiligheid kantoor- en bedrijfspanden

Het gebruik van e-bikes voor woon-werkverkeer is in de voorgaande jaren enorm toegenomen. Dit confronteert eigenaren van commercieel vastgoed, hun huurders en gebruikers met een nieuw en serieus veiligheidsrisico: lithium-ionbranden en explosies veroorzaakt door kortsluiting in fietsaccu’s. Nieuwe brandveiligheidsprotocollen en innovatieve preventiemiddelen kunnen dit helpen voorkomen. Dit stelt het Antwerpse bedrijf Mobile Locker, dat in samenwerking met keuringsinstituut Kiwa Fire Safety & Security jarenlang onderzoek deed naar effectieve middelen voor het veilig opbergen en opladen van fietsaccu’s.

Risico’s zowel in de fietsenstalling als op de werkplek

Sinds 2021 bestaat het grootste deel van alle nieuw verkochte fietsen in Nederland uit e-bikes, en het aandeel stijgt nog altijd. Tot een afstand van ca. 20 km is de e-bike een comfortabel, snel, schoon en gezond alternatief voor auto of openbaar vervoer. Met de e-bike naar het werk wordt daarom steeds populairder. Ook omdat moderne werkgevers dit aanmoedigen, o.a. met “fietsen van de zaak”.  

Jef van Hyfte, ceo van Mobile Locker, een Belgische scale-up gespecialiseerd in (brand)veilige opbergsystemen juicht het toegenomen gebruik van e-bikes toe, maar waarschuwt tegelijkertijd voor het gevaar: “Fietsaccu’s zijn van het type lithium-ion. Uit brandweerstatistieken in Nederland en België blijkt dat het aantal branden door exploderende fietsaccu’s sterk is toegenomen. Met name in kantoren en bedrijfspanden doen zich risicovolle situaties voor, bijvoorbeeld omdat medewerkers hun fietsaccu in werktijd opladen op hun werkplek. Maar ook het brandrisico in de onderste verdieping van een kantoorpand, waar in de fietsenstalling tegenwoordig vaak tientallen, zo niet honderden e-bikes staan, laat zich raden.”

Verwoestende explosiekracht

Dit voorjaar introduceert Mobile Locker het S4FE Lockersysteem op de Nederlandse markt. Het innovatieve systeem biedt een gecertificeerde, effectieve bescherming tegen de verwoestende explosiekracht (het equivalent van tien handgranaten) van lithium-ion accu’s. Naast het Nederlandse keuringsinstituut Kiwa was de Belgische brandweer betrokken bij de ontwikkeling. Van Hyfte: “Voor hulpdiensten zijn dit soort branden zeer gevaarlijk. Een brandende lithium-ion accu produceert zelf zuurstof waardoor de vlammen in intensiteit steeds verder toenemen. Zo ontstaat een ‘thermal runaway’, een kettingreactie die door de extreme hitteopbouw niet met conventionele blusmethodes te stoppen is.”

Innovatieve preventie

Het uitgebreide onderzoek van Mobile Locker heeft geleid tot een innovatieve oplossing voor gebouwenbeheerders, facility managers en serviceorganisaties van appartementencomplexen, die een brandveilige fietsenstalling willen garanderen.

“S4FE biedt in feite een gesloten systeem”, aldus Peter Voshol van Kiwa Fire Safety & Security. “Bij brand in één accukluisje wordt een beveiligingsmechanisme geactiveerd dat verhindert dat het vuur zich verspreidt over de rest van de lockerkast. Daarbij vult de gehele module zich met aerosol, dat ervoor zorgt dat de batterijbrand onder controle blijft. Hierna is het onmiddellijke gevaar geweken en kan de brandweer of het interne interventieteam, dat via een rechtstreekse verbinding tussen de lockerkast en de alarmcentrale van de brand op de hoogte is gebracht, de kast openen om de ‘batterijbom’ onschadelijk te maken.”

(zie grafische weergave)

Preventiemiddelen naast aanpassing regelgeving

Ook zakelijke schadeverzekeraars kijken met belangstelling naar de innovatieve oplossing.

Martijn Kommer, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en senior risk-engineer bij verzekeraar Allianz Benelux licht toe: “Voor de veiligheid van werknemers binnen kantoorvastgoed en andere bedrijfs- en woonpanden is het van groot belang dat de risico’s van brand veroorzaakt door de accu’s van e-bikes tot een minimum worden beperkt.”

Nederlandse verzekeraars bereiden zich momenteel voor op nieuwe richtlijnen rond lithium-ion accu’s. Kommer: “Verzekeraars zijn zich terdege bewust van de omvang van de risico’s. Zij juichen het toe dat het bewustzijn over de specifieke lithium-ion risico’s stijgt en dat wordt nagedacht over innovatieve oplossingen die deze risico’s indammen. Goed nadenken over nieuwe veiligheidsprotocollen die recht doen aan de gevaren van lithium-ion accubranden in specifieke locaties, én de ontwikkeling van technische preventie- en beschermingsmiddelen gaan dan hand in hand. Zo kunnen we als veiligheids-, preventie- en risico-experts onze bijdrage leveren aan blijvende verzekerbaarheid van bedrijfspanden en aan duurzame mobiliteitstransities in onze samenleving.”

Efficiënte en schaalbare oplossing

Het S4FE lockersysteem draagt op zijn eigen wijze bij aan positieve maatschappelijke veranderingen op het vlak van duurzame mobiliteit. Het systeem is op maat te leveren voor  bedrijfspanden, wooncomplexen en fietsenstallingen (ook openbare, zoals op stations) en is daarbij ook nog eens schaalbaar. Het S4FE systeem is daarmee een verantwoorde en goed beheersbare investering. Bovendien is het een uiterst modern systeem, dat online in verbinding staat met alle vereiste nooddiensten én gebruikers.

Workshops

In samenwerking met Kiwa en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) organiseert Mobile Locker workshops over hoe om te gaan met lithium-ion risico’s voor facility managers tijdens de Vakbeurs Facilitair die van 7 t/m 9 juni a.s. plaatsvindt in de Utrechtse Jaarbeurs.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven