Gerelateerd nieuws

Transitie naar net-zero gebouwen levert de komende jaren banen op

Uit onderzoek van het Schneider Electric Sustainability Research Institure (SRI) en de Boston University Institue for Global Sustainability (IGS) blijkt dat er de komende jaren meer dan twee miljoen nieuwe banen gecreëerd kunnen worden door de implementatie van schone energie in nieuwe en gerenoveerde gebouwen.  

Het onderzoek concentreert zich specifiek op het potentieel van het plaatsen van zonnepanelen op het dak, warmtepompen en energieopslagbatterijen voor zelfgeproduceerde (of prosumer) hernieuwbare energie. Deze lage-koolstoftechnologieën, die allemaal vandaag de dag al beschikbaar zijn, ondersteunen de elektrificatie en digitalisering van de bouwsector, wat cruciaal is om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te verminderen. De nieuwe banen zullen in de komende jaren worden gerealiseerd, in lijn met de verduurzaming van gebouwen richting de netto-nul-doelstellingen voor 2050.

Het is de eerste keer dat er op deze manier een schatting wordt gemaakt van de banencreatie van ‘gebouwen van de toekomst’.

“Steeds duidelijker wordt dat het dankzij moderne technologieën nu haalbaar is om gebouwen snel om te bouwen naar netto-nul,” zegt Vincent Petit, Senior Vice President van Climate and Energy Transition Research bij Schneider Electric en hoofd van de SRI, uit. “Wat we vaak niet realiseren, is dat een dergelijke overgang gepaard gaat met aanzienlijke sociaaleconomische voordelen. Dit onderzoek is hier opnieuw het bewijs van.”

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • Hoewel men in Nederland 66.000 nieuwe banen voorziet, worden er in omringende landen nog veel meer banen verwacht. Frankrijk zou mogelijk 295.000 banen kunnen genereren, gevolgd door Duitsland met 257.000 banen, Italië met 252.000 banen, het Verenigd Koninkrijk met 247.000 banen en Spanje met 212.000 banen.
  • Het grootste potentieel voor banencreatie ligt in het gebruik van warmtepompen voor grote gebouwen en batterijopslag in regio’s en gebouwtypen met overtollige zonne-energie.
  • Voor warmtepompen, zonne-energie, en batterijen komt het grootste deel van de banenjaren voort uit de bouw en installatie.
  • Commerciële gebouwen leveren aanzienlijk meer banen op per gebouw. Voor woonhuizen kunnen ongeveer 0,05 banen per gebouw worden gecreëerd. Voor commerciële gebouwen varieert dit tussen de 0,3 en 4,7 banen per gebouw.
  • Het onderzoek bouwt voort op twee recente bevindingen van de SRI die hebben aangetoond dat meer dan 60% reductie van de koolstofemissies ook kan worden bereikt bij het implementeren van deze lage-koolstofoplossingen, en tot 70% bij het implementeren van digitale gebouw- en energiebeheeroplossingen in bestaande kantoorgebouwen.

“Arbeid is vaak een polariserend onderwerp als het gaat over de overgang naar een netto-nul-economie, omgeven door onzekerheid over opkomende kansen in groene energie,” aldus Benjamin Sovacool, directeur van het Institute for Global Sustainability aan de Boston University en hoogleraar aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. “Dit onderzoek brengt meer details aan als het gaat om het aanzienlijke potentieel voor nieuwe banen die worden gecreëerd door gebouwen met een lage koolstofvoetafdruk. Een overtuigend bijkomend voordeel van decarbonisatie dat de kracht heeft om sociale en economische zorgen te verlichten en het klimaatbeleid positief vorm te geven.”

Deze onderzoeksresultaten kunnen op korte termijn bevindingen kunnen op korte termijn nuttig zijn voor het informeren van bedrijven, gemeenschappen en overheden die betrokken willen zijn bij bouwprojecten. Voor beleidsmakers kan het begrijpen van het potentieel van de overgang naar netto-nul wonen om banen te creëren, mogelijk sceptici aanmoedigen om de verschuiving naar groene energie te ondersteunen. Voor besluitvormers in het bedrijfsleven kunnen banenschattingen de prognoses verbeteren rondom de reikwijdte, investering, levenscyclusbeheer en impact van bouwprojecten.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven