Gerelateerd nieuws

Vastgoedbedrijven maken zich hard voor klimaatneutraal beton

Zeventien Britse vastgoedbedrijven en multinationals willen onder de naam ConcreteZero meer duurzaam beton gebruiken. Het einddoel: in 2050 enkel nog gebruik maken van klimaatneutraal beton.

 

Een recent gepubliceerd rapport van het Noorse CICERO wees uit dat de CO2-uitstoot door cementproductie in de afgelopen twintig jaar verdubbelde. Momenteel neemt cement (één van de belangrijkste ingrediënten van beton) zeven procent van alle CO2-uitstoot ter wereld voor zijn rekening. Om je een idee te geven: bij de wereldwijde luchtvaart gaat het om ‘slechts’ drie procent.

Momenteel neemt de jaarlijkse CO2-uitstoot door de beton- en cementindustrie nog steeds toe, met gemiddeld 2,6 procent per jaar.

Klimaatneutraal beton en cement

Werk aan de winkel dus. Met de gestelde ambities willen de zeventien bedrijven (allen grootgebruikers van beton) producenten stimuleren om beton duurzamer te produceren. Het initiatief werd in het leven geroepen door Climate Group, World Green Building Council en de World Business Council for Sustainable Development en zeventien bedrijven hebben de ambitie inmiddels onderschreven. Dat zijn onder andere: Byrne Bros, WSP, Canary Wharf
Group en Laing O’Rourke.

Om de vaart erin te houden, werden er ook tussentijdse doelstellingen geformuleerd. Zo willen de bedrijven in 2025 al 30 procent aan ‘lage emissie’-beton gebruiken. In 2030 moet dat percentage gestegen zijn naar 50 procent. En in 2050 moet het uitsluitend om klimaatneutraal beton gaan. Hoe ambitieus dat doel is, moet nog blijken. Wat lage emissie-beton precies inhoudt, is namelijk nog niet bepaald.

Patstelling doorbreken

Hoe dan ook, het initiatief moet de patstelling in de bouwsector doorbreken. Nu verduurzamen producenten vaak niet omdat de afnemers de hogere kosten niet willen dragen. Als vastgoedbedrijven zeggen duurzaam beton te willen, zullen cementproducenten dat wellicht ook meer produceren. De doelen sluiten in ieder geval goed aan bij (een belangrijk deel) van de beton- en cementproducerende bedrijven. De Global Cement and Concrete Association, bestaande uit veertig grote cementbedrijven, wil in 2050 enkel nog CO2-neutraal beton produceren.

Rapporteren over CO2-uitstoot

De deelnemende bedrijven committeren zich overigens niet alleen aan de doelstellingen. Ze gaan ook de CO2-uitstoot van het beton dat ze gebruiken meten, om daar vervolgens regelmatig over te rapporteren. Volgens Climate Group is dat belangrijk. De verzamelde data stelt de sector namelijk in staat om te bepalen wat kwalificeert als ‘lage emissie’-beton.

Ambities in Nederland

In Nederland liggen de duurzaamheidsambities van de betonsector nog een stukje hoger. In het Betonakkoord staat dat er in 2023 een CO2-reductie van 15 tot 20 procent gerealiseerd moet zijn ten opzichte van 2021. In 2030 moet de betonsector volledig CO2-neutraal en circulair zijn.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven