Gerelateerd nieuws

Nieuwe editie Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd

Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene, namens Brandweer Nederland, is de 2024-versie en de 16e druk van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.  

Robuust detailleren in ontwerp en uitvoering van de bouw is blijvend van groot belang’, zei Koene tijdens de uitreiking. ‘De uitkomsten van onderzoeken naar recente grote branden in onder meer appartementencomplexen en woonhuizen, laten zien dat missers in detaillering zowel in ontwerp, onderbouwing en uitvoering grote gevolgen kunnen hebben en kunnen leiden tot branduitbreiding over meerdere gebouwen en zelfs hele wooncomplexen.’

Brandveiligheid verbeteren

Het onderstreept volgens Koene het belang om in ieder geval de punten die in de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid staan te checken van ontwerp tot en met uitvoering in de bouw. ‘Doordat de praktijk van het bouwen en de regelgeving zich steeds ontwikkelt blijft het projectteam ook constant werken aan actualisering. Vandaar dat Brandweer Nederland het gebruik van deze nieuwe uitgave nadrukkelijk aanbeveelt!’

‘Met deze handzame uitgave beogen we dat iedere betrokkene bij nieuwbouw, verbouw en beheer en onderhoud aan de gang kan gaan met het verbeteren van brandveiligheid’, voegde BBN-branchemanager Leo Oosterveen hier aan toe.

Fors gewijzigd

Deze editie zijn vooral aanpassingen en actualiseringen gedaan in de hoofdstukken over brandkleppen, voetgangersdeuren, industriële deuren & textiele rolschermen en gevelpuien, vliesgevels en glasdaken. Daarmee zijn 4 van de 12 hoofdstukken fors gewijzigd. Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen in andere hoofdstukken. Grote dank is verschuldigd aan het multidisciplinaire projectteam dat deze editie weer mogelijk heeft gemaakt en alweer vooruitblikt op punten voor de volgende editie.

Meer informatie

Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland brengen deze uitgave sinds 2006 uit om hiermee bij te dragen aan brandveiliger gebouwen. De uitgave Essentiele Controlepunten Brandveiligheid is te downloaden, in zijn geheel of per hoofdstuk, via https://www.bbn.nu/essentiele-controlepunten/informatie/ Meer informatie: www.bbn.nu

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven