NEN 6693

Gerelateerd nieuws

NEN organiseert op 1 juni webinar over context van Ontwerp NEN 6693

Op woensdag 1 juni organiseert NEN een webinar over ontwerpnorm NEN 6693 ‘Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’. Deze norm heeft consequenties voor SIKB-documenten, wetgeving en BRO.

NEN wil dat alle belanghebbenden met het juiste perspectief naar het normontwerp kunnen kijken. Vertegenwoordigers van NEN, SIKB, BRO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geven een korte presentatie en er is ruimte voor vragen. Zo krijgen de deelnemers zicht op de context en achtergrond van deze norm. De inhoud van de norm zal tijdens het webinar niet aan de orde komen.

Tot 15 juli commentaar op NEN 6693 normontwerp

NEN heeft op 15 april het ontwerp van NEN 6693 gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 15 juli commentaar leveren op het normontwerp. Hierna bespreekt de taakgroep het commentaar en maakt eventuele aanpassingen.

 

Inschrijven webinar

Het webinar vindt plaats op woensdag 1 juni van 10.00 tot 11.30 uur en is kosteloos. Inschrijven kan via deze link. Hier staan ook de namen van de sprekers. Het webinar wordt opgenomen. Belangstellenden die het webinar niet kunnen bijwonen, kunnen deze opname krijgen als zij zich inschrijven en dit aangeven. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven