Gerelateerd nieuws

Zuid-Holland als de Economische motor

Meindert Stolk en Saskia Bruines (wethouder Financiën, Cultuur en Economie Gemeente Den Haag) vertellen in een duo-interview in Elsevier Weekblad over het belang en succes van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft namelijk alle ingrediënten in huis voor een sterke en duurzame, digitale economie die een belangrijke bijdrage levert aan de welvaart in Nederland. Tegelijkertijd heeft de provincie te maken met grote opgaven als de energietransitie, verduurzaming en CO2-reductie, maar ook het bouwen van woningen en opleiden van mensen voor functies waar veel vraag naar is. Onze economie moet digitaler worden, maar ook inclusiever, zodat iedereen kan meeprofiteren van de ontwikkelingen; de brede welvaart.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en groei te faciliteren heeft de provincie begin 2021 een Groeiagenda gelanceerd. Met inmiddels zo’n tachtig partners – in de driehoek van overheden, kennisinstellingen en bedrijven – zoekt Zuid-Holland manieren om innovatie breed te ondersteunen. Meindert Stolk: “Ik ben er oprecht van overtuigd dat samenwerking in die driehoek op alle niveaus cruciaal is, alleen al om de noodzakelijke transities te faciliteren. Soms werken bedrijven aan dezelfde opgaven zonder dat van elkaar te weten. Een van de onderdelen van de Groeiagenda is om die bedrijven veel meer bij elkaar te betrekken.”

Lees het volledige interview in Elsevier.

Kijk voor meer informatie over de Groeiagenda op de website van de Economic Board Zuid-Holland

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven