2023

Invoering wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023

Het kabinet heeft besloten tot de invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ...
2023

Inwerkingtreding Wkb beoogd op 1 januari 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is afhankelijk van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bedoeling is dat beide ...
bouw

Het begrip \’bouwwerk\’ volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging stelt de bouw danig op de proef. De verplichte private kwaliteitsborging en het aanscherpen van aansprakelijkheden in ...
voorbereiding

Wet Kwaliteitsborging: u bent zich toch ook aan het voorbereiden?!

Deze nieuwe wet gaat in per 1 juli 2022 en heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. ...
Scroll naar boven