Nederlandse Praktijkrichtlijn voor daglicht in gebouwen gepubliceerd

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt een nieuwe methode voor de bepaling van daglicht in gebouwen. Dit gebeurt op basis van daglichtfactoren. De bepalingsmethode staat in NEN-EN 17037 ‘Daglicht in gebouwen’. NEN heeft onlangs een toelichting op de norm …

Nederlandse Praktijkrichtlijn voor daglicht in gebouwen gepubliceerd Lees verder »