gebouw

Eaton’s Buildings as a Grid: Uw gebouw transformeren tot toekomstbestendige energiehub

Een belangrijk speerpunt van de energietransitie is het elektrificeren van gebouwen en transport. In het huidige landschap waar het stroomnet overbelast raakt komt die elektrificatie in gevaar. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Wel aan alle klimaateisen voldoen en toch […]

Eaton’s Buildings as a Grid: Uw gebouw transformeren tot toekomstbestendige energiehub Lees verder »

Energieprestatie van gebouwen

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Vanaf 17 maart is op de site van NEN een interpretatiedocument te downloaden bij NTA 8800:2022 ‘Energieprestatie van Gebouwen. Het interpretatiedocument sorteert voor op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd Lees verder »

Scroll naar boven