milieukundig bodemonderzoek

Milieukundig bodemonderzoek gaat veranderen

NEN heeft het ontwerp gepubliceerd voor een nieuwe Nederlandse norm om bodem te beschrijven voor milieukundig bodemonderzoek. Dit is NEN 6693 ‘Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’. Op 15 april 2022 startte …

Milieukundig bodemonderzoek gaat veranderen Lees verder »