Thematisch wijzigen omgevingsplan

Onder de Omgevingswet stelt elke gemeente 1 omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Dit kan per gebied en per thema. De VNG heeft een factsheet opgesteld dat helpt bij het thematisch […]

Thematisch wijzigen omgevingsplan Lees verder »